Molí de l'Escorça Santa Margarida de Montbui

Anoia
Barri de Sant Maure (08710 Santa Margarida de Montbui)
C/de la Pau, 31 (08710 Santa Margarida de Montbui)

Coordenades:

41.5767
1.61027
384145
4603712
08250-162
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Dolent
Molt reformat
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
4139014CG8043N
Raquel Valdenebro Manrique

Edifici de planta rectangular situat a tocar la llera del riu Anoia. Es tracta d'un edifici aixecat en mur de mamposteria irregular, tot i que la planta baixa i algun tram del primer pis han estat arrebossats amb ciment. Es troba cobert a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana. La façana principal es troba orientada a migdia, seguint la línia del carrer de la Pau. Aquesta façana ha estat modificada recentment i es troba inacabada. La planta baixa s'obre amb una porta de garatge metàl·lica, mentre que l'accés al primer pis destinat a vivenda es fa mitjançant una porta allindada oberta a nivell de primer pis, que resta penjada, i a la qual no es té accés a peu pla des del carrer. L'edifici compta amb planta baixa, primer i segon pis. Com a elements interessants de l'edifici, a la façana de llevant que queda exempta a la plaça Finisterre, s'obren un seguit de finestres rectangulars a nivell de primer i segon pis. La part posterior de l'edifici, orientada a l riu Anoia permet observar el parament constructiu original de l'edifici format per un mur fet a base de carreus de mida grossa, disposats formant fileres més regulars a la planta baixa. En tant que edifici, cal pensar que l'interior ha sofert nombroses modificacions per tal d'adaptar-se a vivenda moderna.

Informació oral procedent d'alguns veïns ha permès identificar aquest edifici amb l'antic molí de l'escorça de Sant Maure, i per tant un dels edificis més antics del barri, anterior a l'edificació de l'actual barri de Sant Maure. Amb anterioritat al 1936, aquest edifici era el destí final de les tones d'escorça procedents dels boscos de Montbui, que eren transportades fins a l'esplanada situada a tocar de l'actual plaça de la Petanca, per tal de ser venudes a les adoberies d'Igualada. Aquest molí procedia a moldre l'escorça abans d'arribar a Igualada. L'explotació del bosc i de l'escorça era l'activitat econòmica més important dels veïns de Santa Margarida durant les primeres dècades del segle XX. Amb tot, la impossibilitat d'accedir a l'interior de l'edifici no ha permès comprovar si es conserva alguna resta de l'antic molí. Cal aclarir però, que a nivell constructiu, el parament de l'edifici i la seva ubicació, a tocar del riu Anoia i dels Tints, si que permet contemplar aquesta possibilitat com a certa, i restar a l'espera de nous estudis.

CASANELLAS I SOLÉ, J.(1998) Santa Margarida de Montbui, Retalls d'història del poble i els seus barris, Patronat de la Tossa de Montbui, Santa Margarida de Montbui. CASTELLTORT et alii (1989) Santa Margarida de Montbui. El nostre poble. Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. DOMIGO SANTACANA Francisco de A. (1966) "Emigración a Santa Margarida de Montbuy". Fiesta Mayor. S.p. DOMINGO SANTACANA Francisco de A. (1957) "Operación suburbios" a Igualada núms. 799, 800, 801, 804, 816. Igualada