Molí de la Roca Perafita

Osona
Sector oest del terme municipal
A 4400 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 11'050.

Coordenades:

42.05383
2.08573
424346
4656157
08160-46
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
Edifici en estat de ruïna i cobert per bardissa.
Inexistent
Sí, IPIC. 24.111.147
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00014
Jordi Compte i Marta Homs

El molí de la Roca es troba situat a tocar de la riera Gavarresa. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, actualment en ruïna que no conserva la teulada i cobert per vegetació. Els murs, parcialment esfondrats, són de maçoneria de pedra i presenta cantonades diferenciades de carreus de majors dimensions.
La façana principal, orientada al sud-est, presenta un portal emmarcat amb brancals de pedra i coronament d'arc deprimit convex. Sobre la llinda hi ha un arc rebaixat de maó a mode d'arc de descàrrega, i sobre el portal hi ha una finestra amb ampit de pedra, brancals i llinda de pedra bisellada.
La façana sud-oest presenta una arcada emmarcada amb pedres a plec de llibre, tapiada, i a la façana nord-est s'observen estructures agropecuàries i d'habitatge també en estat de ruïna. A la façana nord-oest encara s'observen els murs de maçoneria de pedra que delimitaven la bassa del molí i el pou, que es troben adossats a la façana.
A uns metres al nord-est del molí, i en un nivell superior, hi ha una de les antigues pallisses que es va restaurar fa uns anys.

L'eix vertical del molí era de ferro amb una roda dentada perquè amb un sol rodet poguessin funcionar dues moles.
La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Perafita.

El molí de la Roca es troba documentat en el fogatge de 1553 formant part de la parròquia de Perafita. L'any 1792, Joan Roca, va rebre la concessió hidràulica per part de l'administració borbònica. Acabada la Guerra Civil espanyola, el molí de la Roca no va tornar a funcionar.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
PLANES, Josep Albert (1997). Teixir i traginar. De la manufactura tradicional a la periferització industrial. El Lluçanès (segles XVIII-XIX). Centre d'Estudis del Lluçanès.
Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Perafita. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 1998.