Molí de Dalt del Verdaguer Balenyà

Osona
Riu Congost
Pel camí que va del mas Riera a l'Ajuda

Coordenades:

41.82347
2.2259
435714
4630466
08017-70
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Regular
La coberta presenta deficiències.
Inexistent
IPEC 901835 /IPEC 901857
Fàcil
Residencial
Privada
08017A007000260000OO
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El molí de Dalt del Verdaguer és un molí fariner del segle XVIII que va ser reformat al segle XIX. Està constituït per dos volums superposats, dels quals el principal és de planta baixa, pis i golfes. Té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures són d'arc pla arrebossat, algunes de factura moderna. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa a la planta baixa i de tàpia als pisos superiors. A la part posterior hi ha la bassa coberta de vegetació, on s'observa el cup semicircular de pedra. Al costat de tramuntana s'hi adossa el segon volum, de planta baixa i pis i la coberta a un vessant. Davant la façana de migdia hi ha diversos cossos annexes, així com una taula feta amb una mola antiga.

L'antecedent del molí del Verdaguer probablement es troba en els molins de la Nou, documentats des de l'època medieval. Al segle XV Pere Verdaguer va comprar a Joan Camp, àlies Garet dues peces de terre a la Nou, on hi havia dos molins enderrocats.

Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.