Molí de Canelles Lluçà

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 450 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 4'800

Coordenades:

42.08326
2.0906
424784
4659421
08109-85
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Dolent
Únicament es conserven parts dels murs de càrrega.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Sí, IPIC. 24.111.029
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A008000090000BJ
Jordi Compte i Marta Homs

El molí de Canelles es troba situat al costat oest de la riera Gavarresa, a l'oest de Canelles i al nord de cal Bassó.
Es tracta d'un molí de mitjanes dimensions en runes. Està bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, tot i que es troba parcialment enrunat i cobert de vegetació. De l'antic habitatge únicament es conserva la cantonada sud-est, d'alçada notables i diversos murs enrunats. La única obertura conservada és el carcabà, a nivell de soterrani, format per una volta d'arc rebaixat de lloses a plec de llibre, quedant el canal per on sobreeixia l'aigua totalment cobert de terra. Adossada al nord de l'antic habitatge hi ha la bassa, delimitada amb amples i alts murs de maçoneria de pedra i picada a la roca en la part del pou. A l'est del molí la riera forma un doble salt amb un petit gorg a sota.

La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya.

El molí de la Canelles es troba documentat en l'amillarament de 1862 i en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de l'any 1866 i en canvi no apareix en el llistat de 1793, pel que s'ha de suposar que va ser bastida als voltants de la primera meitat del segle XIX.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.
Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Lluçà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 1998.