Molí d'Altarriba Calldetenes

Osona
Entorn rural de Calldetenes. Casal d'Altariba s/n 808506 Calldetenes)
Crta. BV-5202, al km.1, agafar el trencall a la dreta, passat el pont prendre el caminet que segueix

Coordenades:

41.92697
2.31188
442946
4641897
08037-42
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XIII
Dolent
Malgrat trobar-se integrat dintre de la ruta dels molins, es troba en un estat de ruïna absoluta, no podent ser visitat.
Inexistent
Sí; IPA núm.21. ACCN:22509
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 003A00056
Raquel Valdenebro Manrique

Restes de les instal·lacions i l'edifici que corresponia a l'antic Molí propietat del casal d'Altarriba, i que es troba ubicat als peus del casal, a tocar del marge dret del Torrent de Sant Martí, sota la cinglera. Del molí es conserva encara la bassa. Es tracta d'una bassa de planta rectangular, de grans proporcions, que actualment encara s'aprecia al marge dret del torrent, als peus del Casal d'Altarriba. L'obrador o edifici es troba tot just després del pou de la bassa. Es tracta de les restes d'un edifici actualment molt malmès que conserva els murs laterals. Aquests conformaven un edifici de planta rectangular, que devia estar cobert a dues aigües. Actualment la coberta s'ha esfondrat. Els murs permeten observar un edifici aixecat amb murs de pedra irregular, disposada de forma bastant ordenada, i acabaments en maó, amb algunes obertures reforçades també en maó. Sembla ser que la façana principal podria trobar-se encarada al nord, ja que l'edifici es trobaria aixecat als peus de la cinglera del Casal d'Altarriba, encarat al torrent de Sant Martí. Del portal d'entrada no s'endevina res, ja que la vegetació ha anat cobrint bona part dels murs i obertures de l'edifici. Encarat a ponent s'obre el carcabà, l'obertura del qual es troba coronada per una llinda monolítica ubicada sobre l'arcada, i encastada al mur, que només té funcions decoratives. A l'interior, el carcabà només donava lloc a un joc de moles. També tenia un escairador, és a dir, un trull que en girar servia per treure la clofolla i trencar una mica el gra. Amb ell es feia l'anomenat blat de coure que es menjava bullit. No sembla haver tingut la vivenda del moliner adossada a l'obrador.

La història del molí d'Altarriba es troba estretament lligada a l'existència i l'evolució de la casa del mateix nom, de la qual depenia directament. Els seus orígens es remunten segurament al segle XIII. El 1287 es té notícia de que Ponç d'Altarriba va donar llicència i plena potestat a Guillem Genovés per poder prendre tota l'aigua que saltava de la resclosa del molí d'Altarriba, de manera que aquest pogués conduir l'aigua al seu molí i regar les seves terres. El molí va estar en funcionament durant tota l'Edat Mitjana i Moderna fins arribar al segle XX. Sembla ser que fou el primer molí en abandonar la seva activitat a principis del segle, iniciant un procés de ruïna, molt accentuat hores d'ara.

AA.DD (1985) Inventari de Patrimoni Arquitectònic. Direcció General de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.