Mas Rumbà
Òdena

  Anoia
  Camí de Rumbà
  Emplaçament
  Zona nord-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.65263
  1.62912
  385850
  4612117
  Número de fitxa
  08143 - 119
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6.734
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A002000120000HL
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  La masia està orientada a llevant amb façana principal al pati interior del clos. Masia de
  planta regular que consta de planta baixa, primera planta i golfes amb coberta a dues
  vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana principal. Els murs
  de façana són de paredat irregular vist amb cantoneres de carreus escairats i un contrafort
  construït a la banda de migjorn de la casa.
  A la banda de tramuntana de la façana principal hi ha un cos adossat de planta baixa i
  planta primera amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga, que entrega
  de manera traumàtica contra l'antic portal d'accés. En el mur nord de la masia hi estan
  adossats tres cossos de planta baixa i coberta a una sola vessants que completen el volum
  principal.
  El pati interior està pavimentat amb lloses de pedra i apareix cobert amb molta vegetació
  sobrecrescuda.
  El barri és de paredat irregular i disposa d'un portal a la banda de llevant, que comunica
  amb l'esplanada d'accés. El mur de tancament del clos es perllonga capa a la banda nord i
  delimita l'àmbit d'accés, tancat a llevant pel paller.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, Cal Rumbà correspon a l'antic mas Arlomba del qual ens informa
  l'autor: "Explotació dividida per germania, va ser al llarg del segle XV dos masos, l'Arlomba
  Sobirà i l'Arlomba Jussà. L'any 1403 havien estat capbrevats pels germans Antoni
  Arlombra i Maria Arlomba, respectivament. Al final del mateix segle arriben els Mussons a
  la propietat del mas. Antoni Mussons rep els establiments de l'Arlomba Sobirà, i
  masPuigbufer i , Miquel Mussons, fill, l'establiment a principis dels segle XVI, de l'Arlomba
  Jussà. A partir d'aquest moment s'uneixen en un de sol,i serà el mas Arlomba. Aquest
  limitava amb els honors del terme de Castellfollit del Boixi i Maçana i amb el mas de
  l'Abella. (...) El mas es mantindrà al llarg de tota l'edat moderna en mans dels Mussons.
  (...) L'any 1603, el propietari, Valentí Mussons, decideix edificar un nou mas. Els mestres
  de cases seran Pere Cosiner, Franscesc Coratge i Martí Lleonart, tots occitans; i el cost de
  l'obra fou de 130 lliures. La nova edificació va tenir les característiques següents:
  - Casa de quadre, de 8 canes i mitja per 5 canes d'alçada.
  - Portal major, rodó i de pedra picada.
  - Planta baixa: cuina, celler, establia, pastador, i escala.
  - Primera planta: sala i vuit cambres.
  - Dues finestres grans de pedra picada de 7 pams d'amplada i, una finestra xica de 5 pams
  d'amplada.
  - Escala de pedra picada d'amplada 1 cana.
  - La sala no ha de tenir tinell, però sí aigüera.
  - Aigüera a la cuina i forn de pastar.
  A partir del segle XVIII, el mas passarà a dir-se Rumbà. El 1726 estava en mans de Josep
  Portals, marit de Maria Mussons, pubilla. El mas tindrà durant aquest any 140 jornals de
  llaurada d emules i 64 jornals de terres aglevades".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona