Puigbufer
Òdena

  Anoia
  Camí de Puigbufer
  Emplaçament
  Zona nord-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.64406
  1.61382
  384561
  4611186
  Número de fitxa
  08143 - 118
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6733
  núm. 6.733

  núm. 6.733
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A003000190000HT
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  La masia està orientada a llevant amb façana principal al pati interior del clos. Masia de
  planta regular que consta de planta baixa, planta primera i unes golfes amb coberta a dues
  vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener perpendicular a la façana principal. La
  casa disposa d'una ampliació a la banda de tramuntana integrada al volum original i a la
  composició de les façanes, i protegida amb la vessant que perllonga la coberta del casal.
  Els murs són de paredat irregular vist amb poques obertures i un portal d'accés d'arc de
  mig punt adovellat amb la data gravada de 1631 a la clau.
  Adossat al mur de ponent de la masia, es troben les restes de l'antic cobert que allotjava
  els cups del conjunt. A la banda de tramuntana del clos hi ha un annex que correspon als
  antics corrals. Aquest annex està adossat al clos per la banda exterior. Cos de planta
  regular que consta de planta baixa amb coberta a una vessant i dos pilars de pedra a
  l'interior. Per la banda del pati, aquest cos te adossats altres dos cossos de petites
  dimensions que també funcionaven com a corrals de Puigbufer.
  El barri és de paredat irregular i disposa d'un portal d'accés d'arc de mig punt a la banda
  de tramuntana construït amb carreus, comunicat amb l'esplanada. Sobre el brancal de
  ponent està adossat l'annex dels corrals, impossibilitant la visió completa de l'arc. Per la
  banda sud, la masia està bastida sobre un mur de contenció construït amb grans carreus que confereixen al conjunt una imatge de fortalesa.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba: "El mas Puigbufer és un dels masos més antics d'Òdena. La seva
  localització geogràfica revela aquesta característica. Antiga torre de defensa -els
  documents parlen de la Torre Vella o Puigbufer- va ser modificada al llarg dels anys,
  afegint diversos cossos per a convertir-la en una masia
  L'any 1403 el mas era propietat d'Antoni Vidal; l'any 1474 de Bernat
  Jover; l'any 1487 de Melcior Ferrer els quals el vengueren als esposos Antoni Mussons i
  Bartomeua. Des del segle XVI fins el segle XVIII els Mussons continuaran essent els
  propietaris del mas".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona