Mas Rabassa Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Límit est del terme municipal, a 350 m del Mas Rabassa
Des de la C-15 pel Mas Rabassa.

Coordenades:

41.33747
1.71987
392889
4577011
08305-205
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
Antic
Medieval
III-XVdC
Regular
destruït en part.
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 50 i 7536
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 012A00053
Jordi Montlló Bolart

Els treballs de prospecció i excavació realitzats per P. Giró a finals de setembre i principis de l'octubre de 1952 documentaren:
-1 sepulcre de cista de lloses irregulars, sense aixovar ni restes humanes, orientat al sud.
-A poca distància en el mateix marge del camí, es localitzà part d'un altre enterrament que conservava dues tègules en posició plana i algunes restes humanes, sense aixovar. Aquest enterrament fou excavat en la seva totalitat i no conservava la coberta.
Giró els considera d'època tardo - romana i els relaciona amb el jaciment veí de la Vinya d'en Pau, situat a uns 300 m al NW. D'altra banda sembla ser que foren recollits un lot de materials ceràmics, els qual pensem que provenen d'una prospecció superficial realitzada pels camps de conreu dels voltants. La majoria de les restes són de ceràmica a torn de dubtosa atribució cronològica, hi ha fragments de ceràmica grisa i d'altres de cocció oxidant, així com un petit boci de sigil·lada. Malgrat és evident que les sepultures documentades han desaparegut, és força probable que es preservi part de la necròpolis en el camp de conreu que està sobre el marge, tot i la intensa activitat agrícola de la zona.

Excavació efectuada l'any 1952 per Pere Giró i Romeu.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
ESTRADA, Josep (1969). Vias y poblamientos romanos, en el territorio del Àrea Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión de Urbanismo B69, pàg. 68.
RAURET, A. Mª (1963). El proceso de la primitiva población del Penedés. Barcelona: Tesi per la Universitat de Barcelona, pàg. 259. Inèdita.