Mas la Gatonera
Santa Eugènia de Berga

  Osona
  Nucli de Santa Eugènia
  Emplaçament
  La Gatonera s/n. Trencant al C/Pirineu. 08507 Santa Eugènia de Berga.

  Coordenades:

  41.90508
  2.28454
  440659
  4639485
  Número de fitxa
  08246-121
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  En obres.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00033
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  La casa que té una llargada de 21'5m i una amplada de 9'5m està formada per planta baixa i un pis. A la façana principal hi ha la porta d'accés i 2 finestres a la planta baixa, mentre que al primers pis es veuen 3 finestres. A la façana posterior hi ha petites obertures, i a la de ponent hi ha cinc finestres. La part posterior de la casa té més alçada que la part del davant. La porta principal té una amplada d'1'92m. I una alçada de 2'12m fins el replà d'entrada a la casa. Formada per deu llates de fusta, destaca per estar clavetejada, amb 5 fileres de claus amb disposició horitzontal i dues verticals. El picaporta, decorat amb motius geomètrics, fa 11cm de diàmetre i 2 de gruix. A tocar la porta hi ha un abeurador, de pedra , el qual té una llargada exterior de 1'35m una amplada exterior de 60cm una llargada interior de 1'13m una amplada interior de 42cm. Davant de la casa hi ha una vorera feta de pòrtland i totxos. La pallisa, amb una amplada de 9'8m està formada per baixos i pis, i presenta obertures tapiades amb maons, dues de les quals estan fetes amb volta de maons. Al 1er pis de la pallisa s'hi accedeix per una obertura, tapada amb llates, que queda en el pas. La paret de la pallisa que dóna al torrent està feta amb pedra blava fins al 1er pis. La teulada de la pallisa, amb bigues de fusta, a 2 vents i de teula àrab, cobreix el pas que hi ha entre aquest edifici i el cobert adossat al mas. A la paret de la pallisa que dóna al pas hi ha un maó en què hi ha gravada una mà dreta i 2 amb la representació d'un ventall. El pas, que salva el desnivell que hi ha entre als camps situats darrera la casa i aquesta, té una amplada d'1'2 i una llargada de 6m. El cobert, adossat a la casa, té una llargada de 13'5m amb la teulada de teula àrab a un sol vessant. La porta d'accés, feta de maons, és de punt rodó. El safareig està construït amb totxos, presenta les parets interiors lliscades, mentre que les exteriors estan arrebossades. Té una alçada interior d'1m. Té una amplada interior d'1'66m i exterior de 2,05 de llargada exterior fa 2,6m i interiorment 2'33m. El safareig presenta 2 piques. La pica té una amplada de 45cm i una llargada de 2'75m. El dipòsit, de secció circular i construït amb maons, té una alçada d'1'1m un diàmetre exterior d'1m i interior fa 80cm. Junt amb el safareig hi ha un dipòsit d'aigua. El dipòsit d'aigua servia per rentar roba de gent de Vic. El safareig té la particularitat que s'hi podia rentar tant des de dins la casa com des de fora.

  Entre el torrent i l'era de la casa hi ha una mina d'aigua. Situat a tocar al cruïlla dels torrents de Sta Eugènia i del Mig.

  El conjunt format per casa, cobert i pallisa té una disposició en forma de lletra. A. La pallisa s'hi tancaven els carros , mentre que al cobert hi havia el bestiar. Sobre la porta hi havia hagut 2 plaques de companyies d'assegurances, i una imatge d'un Sagrat Cor. Sobre la porta hi ha una placa de ceràmica amb el número 9, que correspon a l'adreça de la casa. A nivell superior de la porta hi ha una fusta quadrada (17X17cm) que servia per tirar el salpàs. Al terra, davant de la porta principal, h ha 3 lloses (87cm llargada i 65 amplada) que havien d'anar a la pl. Padró com a coberta del mur, però no s'arribaren a posar. Altra informació la proporcionen els Llibrets de Compliment Pasqual, concretament el del 1826, on hi ha llista dels masos i les persones que hi viuen majors de 8 anys, i on es detalla que la Gatonera tenia 3 habitants.

  DALMAU, A. (2001). Inventari d'elements patrimonials del Municipi de Santa Eugènia de Berga. Ajuntament de Santa Eugènia. Inèdit. PLADEVALL, A. (1997). Santa Eugènia de Berga. Història i vida d'un vell poble osonenc. Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Ed. Eumo. Vic.