Mas Escaiola
Matadepera

  Vallès Occidental
  Pla de l’Escaiola
  Emplaçament
  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac
  466

  Coordenades:

  41.62842
  1.99185
  416023
  4609012
  Número de fitxa
  08120 - 443
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Segle
  XIV-XV
  Estat de conservació
  Dolent
  Només es conserven restes superficials amb presència de teules.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Diputació de Barcelona. Rambla Catalunya, 126 08029 Barcelona
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Restes de l’antic mas Escaiola, situat al capdamunt del forn de calç del Pla de l’Escaiola, en direcció sud-oest. Si el forn de calç queda situat en el vessant dret del Torrent de l’Escaiola, cal situar-se a la llera contrària (davant dels wc’s de l’àrea d’esplai) i pujar pel camí sense deixar-lo, tot just un centenar de metres, després del revolt que travessa el torrent, les restes més importants es localitzen a mà dreta, just per sobre del marge. Tot i que al costat oposat del camí, també se n’han detectat. El jaciment està emboscat, bàsicament recobert per bruc i alzina.

  S’hi observen varies estructures muraries, fetes de pedra amb argamassa, d’entre 0’80 m i 1 metre de gruix  pels murs perimetrals i d’uns 0’60 m pels situats a l’interior. Aquestes darreres semblen correspondre a un seguit d’habitacions, dues d’elles excavades pel grup d’amics de Ballbé l’any 1985. La potència màxima d’alçada dels murs visible actualment oscil·la entre els  0’40 m i els 0’50 m, mentre que per la zona excavada és de 2 metres. 

  En tota l’àrea prospectada visualment s’hi ha observat alguna pedra retallada i restes de teula de tipologia àrab.

  Hem pogut localitzar-lo gràcies a les coordenades que ens ha facilitat Ramon Suades.

   A més de la intervenció realitzada l’any 1985, durant la visita al jaciment s’ha constatat la presència d’activitat furtiva no autoritzada.

  El 10 d’agost de 1401, el notari Pere Vadell, rector de Sant Joan de Matadepera, signa una venda feta per Jaume Escayola, Romia la seva muller i Gabriel Escayola, llur fill, a Antic Gabí, de la parròquia de Sant Joan de Matadepera, del mas Escayola el qual tenen pel monestir de Sant Llorenç del Munt, a cens d’una quartera de forment pagadora per Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost i un parell de gallines per Nadal. El preu fou de 205 maravedís (CCV m).

  El 23 de novembre de 1456, Precari de Joan Ripoll, notari de Barcelona i procurador de fra Lluís Manuel de Cruïlles, Abat del monestir de Sant Benet de Bages, administrador del monestir de Sant Llorenç del Munt a Antic Gabí de la parròquia de Sant Joan de Matadepera del mas Gabí de dita parròquia, el qual té per dit monestir de Sant Llorenç del Munt. També d’una peça de pertinences de dit mas, anomenada plana del Gabí, en el torrent de les Planes. També del mas Escayola. Les quals terres té a cens d’una quartera i mitja de forment, pagadora al mes d’agost de set focs i dues gallines per Nadal i delme.

  L’any 1985, Miquel Ballbé, acompanyat de Joan Bosch, coneixedor del lloc exacte on s’alçava l’antic mas, descobreix les restes dels murs i de teules àrabs, coberts per la vegetació. Amb els seus amics, Andreu Vilanova i Manel Astals netejaren la zona i n’excavaren una part deixant al descobert una habitació, localitzada durant la visita amb motiu de la realització del Mapa de Patrimoni.

  BALLBÉ I BOADA, Miquel (1982). Matadepera i Sant Llorenç del Munt, mes de mil anys d’història. Més de mil anys d’història, volum I. Caixa d’Estalvis de Terrassa.

  BALLBÉ I BOADA, Miquel (1982). Matadepera i Sant Llorenç del Munt, mes de mil anys d’història. Sant Llorenç del Munt, volum II. Caixa d’Estalvis de Terrassa.

  BALLBÉ I BOADA, Miquel (1985). Masos i pairalies de Matadepera. Caixa d’Estalvis de Terrassa.