Mas Donzell Talamanca

Bages
A migdia del torrent de ca l'Artesà, a l'indret conegut com Les Begudes (08279 Talamanca)

Coordenades:

41.73776
1.95858
413398
4621185
08277-186
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XIII
Dolent
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 014A00013
Quim Serdà Manau

Del cos principal del mas només en queden les restes dels murs perimetrals i poca cosa més, no queden restes de la coberta ni de la distribució interior. Aquests ens serveixen per localitzar l'emplaçament del mas, constatar la seva existència i definir la superfície en planta: 46 m2.

Durant la repoblació al segle XI, alguns colons s'agruparen a la sagrera, però la majoria es dispersà en masies petites i aïllades organitzant l'explotació del territori. És en aquest context que situem els orígens del mas Donzell, del que tant sols tenim les següents notícies històriques: 1281 Berenguer de Talamanca i la seva muller, Blanca, van vendre en alou a Pere Solà, el mas Donzell; i a Ramon Aymerich, el mas Duarria, del terme i castell de Talamanca. (J. Sarret i Arbós. Monumenta Històrica, Vol. V) 1528 En aquest any, el mas Donzell ja estava adherit a la propietat del mas Pruners. BALLBÈ (1997)

BALLBÈ, Miquel (1997). Les cases de pagès de Talamanca. Ajuntament de Talamanca, Moià.