MAS D'OBIOLS Avià

Berguedà
Mas d'Obiols 08610 AVIÀ
Accedint per la colònia La Plana , des de la C-1411, en direcció a Graugés. Al costat de l'església.

Coordenades:

42.06116
1.86626
406196
4657189
08011-81
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
XIV-XV
Bo
Legal
BCIL i ZEA. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
2952/ Anys 1983, 1990
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 006A00039
María del Agua Cortés Elía

El Mas Obiols es troba al costat de la rectoria d'Obiols. És un edifici d'estructura clàssica, amb tres crugies, teulada a dues vessants i carener perpendicular a la façana. La casa ha sofert modificacions, en concret es va ampliar les costats de migjorn i tramuntana, afegint eixides. La del costat de migjorn forma una eixida al pis tancada amb dos arcs rebaixats d'obra vista i pedra, i la de tramuntana forma un balcó amb teulada suportada per un pilar de pedra i situada al costat del pou que és accessible de d'aquest. La porta principal s'obre a llevant, davant de l'església, i és allindada de pedra. A la façana de ponent hi ha dues portes, un d'elles d'arc de mig punt oberta tardanament. Quasi totes les finestres han estat reformades. A l'interior es conserva una capella amb la Mare de Déu a la sala i es van trobar tombes antropomorfes a la planta baixa, del mateix tipus que les que hi ha al costat de l'església. Una llinda interior de la casa porta la data 1670.

La casa es va construir damunt d'una part de la necròpolis medieval d'Obiols. Al costat de migdia de la casa hi ha una tina de la que es fa fitxa a part. El topònim Obiols és una derivació de Albiols, utilitzat a l'edat mitjana i que fa referència a un lloc albirat, elevat i amb bona visibilitat de lluny (COROMINAS, 1993).

L'alou i l'església d'Obiols foren donats pel comte Guifré el Pelós al segle IX (888) al monestir de Santa Maria de Ripoll, esdevenint un dels puntals de la repoblació d'aquesta zona del Berguedà. La casa es esmentada al fogatge de 1497: Jaume Albiols i al de 1553: Sagimon Albiols (IGLESIES, 1979, 1991). Durant tota l'època moderna els Obiols foren nomenats Batlles de Ripoll (Catalunya Romànica). El mas Obiols va ser propietat del monestir de Ripoll fins a la Desamortització del segle XIX, en que el compren la família Escrigas. A l'Amillarament de 1856 era propietat de la vídua de Ramon Escrigas, al 1862 de Maria Escrigas, i al 1879 de Juana Escrigas.

AA.DD. (1985). Catalunya Romànica. Vol. XII El Berguedà. Fundació Enciclopèdia Catalana.
COROMINES, J. (1993). Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Curial ed.
IGLÉSIAS, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.
IGLÉSIAS, J. (1991). Fogatge de 1497, Estudi i transcripció. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Barcelona.
Amillaraments d'Avià de 1856, 1862 i 1879 (AMA).