Mas de Dalt (jaciment)
Santa Susanna

  Maresme
  Carrer Lligabosc
  Emplaçament
  Entre dos trams del carrer de Lligabosc, que fa un revolt
  77

  Coordenades:

  41.64558
  2.7057
  475492
  4610468
  Número de fitxa
  08261-32
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  Romà
  Segle
  IaC / IdC
  Estat de conservació
  Dolent
  Les obres de construcció de la urbanització probablement han malmès les possibles restes arqueològiques localitzades els anys 1969 i 1987
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si: CC.AA. 1197
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  5506303DG7150N0001EW - 5506302DG7150N0001JW - 5506304DG7150N0001SW - 5506305DG7150N0001ZW
  Autoria de la fitxa
  Marc Bosch de Doria

  Jaciment situat en un bosc a l'interior de la urbanització La Vall, per sobre del Mas de Dalt, al vessant sudest del turó. L'any 1969 Josep Estrada esmenta una vil·la romana-imperial en aquesta zona i l'any 1987 hom hi localitzà fragments de ceràmica ibèrica a torn, àmfora itàlica, àmfora tarraconense i tegulae, sense estructues. Per les caracterísitques de l'emplaçament, es pot considerar com a jaciment d'època ibèrica tardana o romà-republicà.

  El jaciment fou identificat per Josep Estrada l'any 1969 com a "vil·la romano-imperial". L'any 1987 Antoni Rigo i Albert Martín varen prospectar la zona amb motiu de la redacció de la carta arqueològica del Maresme. L'any 2008 va ser objecte d'una nova prospecció amb motiu de la revisió de la carta arqueològica.

  ESTRADA, J. (1969). Vías y poblamiento romanos en el territorio del area metropolitana de Barcelona. Comisión de Urbanismo de Barcelona. Publicació 27: Barcelona.
  Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Santa Susanna (El Maresme). Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya.