Mas Cellers
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Les Pedritxes, 28
  Emplaçament
  Urbanització Les Pedritxes
  542

  Coordenades:

  41.61551
  2.00213
  416863
  4607569
  Número de fitxa
  08120 - 94
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Integral (Número 9 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Tipologia B de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 57 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si (IPA)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6977108DG1067N0001KW
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Masia situada al peu del turó de les Pedritxes, entre el mas Ferrers de Dalt i el mas Ferrers de Baix. La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis. La coberta és a doble vessant, amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia.

  La façana s’organitza compositivament a partir de tres eixos de verticalitat definits per les obertures. Es troben lleugerament desplaçats a l’esquerra en relació al carener. L’eix central ve definit pel portal rodó dovellat i una finestra al primer pis. Els eixos laterals per sengles finestres en planta baixa i pis. Les dovelles del portal porten marques d’identificació que denoten que ha estat desmuntat i tornat a muntar. Aquestes marques consisteixen en una numeració de tipus romà. Són de gres vermell local, a diferència dels brancals, ampits i llindes de les altres obertures. Només a la part del darrera es conserva alguna obertura amb gres vermell. Aquestes són més antigues que la resta. Una de les llindes de la façana posterior porta inscrit l’any 1749.

  Està envoltada per un barri del que s’ha conservat la portalada de dos vanos amb arc rebaixat fet de maons, coberta doble de teules i embigat de fusta.

  L’era de la masia es troba annexa a la façana de ponent, a una cota superior a la de l’accés a la casa. Una part d’aquesta elevació és d’origen però una altra part és moderna, ja que a sota s’hi ha fet un garatge / magatzem.

  Tot i la seva reforma, conserva l’estructura tradicional de tres cossos; amb la cuina en el cos de l’esquerra, el distribuïdor en el central i dependència pel bestiar en el de la dreta. La part de la planta superior corresponent amb el distribuïdor és la sala noble, al voltant de la qual es reparteixen les diferents estances.

  En la parcel·la hi havia un roure de grans dimensions, que les darreres tempestes han malmès.

  Trobem el nom escrit de formes diverses: Sellers, Cellés, Selles o Cellers.

  Trobem la primera referència documental d’un mas Celelrs en documents de l’Speculo de Sant Llorenç del Munt: “Establiment fet per fra Joan, abat del monestir de Sant Llorenç del Munt, a Pere Cellés, de sant Joan de Matadepera, del Mas Cellés, que és en dita parròquia en alou de dit monestir (...) Fet el 23 de febrer de 1490. Clos per Bartomeu Gili Amat, regint l’escrivania de Terrassa. Sant Joan de Matadepera, núm 66” (Ferrando: 1987).

  També Ballbé (1985) parla d’un document de l’any 1226 que fa menció d’una concessió feta pel monestir a nom de Ramon Cellers.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÈ. i BOADA, Miquel (1985) Masos i Pairalies de   Matadepera. Terrassa: Caixa d'Estalvis de Terrassa.

  FERRANDO,  A. (1987) El Monestir de   Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Pp.71.

  FONT, Xavier (1997) Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera. Abril de 2014.