Mas cal Riera Vell Sant Joan de Vilatorrada

Bages
Sant Martí de Torruella
Carretera de Joncadella a Santpedor, km. 1,500, s'ha d'agafar un camí a l'esquerra .

Coordenades:

41.76843
1.80543
400710
4624755
08218-76
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
Es tracta d'un mas molt antic que ha estat construït afegint diferents trams i elements al llarg del temps, datant-se l'ultima gran intervenció el 1793. No ha patit cap mena de reforma ni modificació des del 1925 en que es va tapiar el porxo i es van adequar els terres interiors de la casa. Conserva les bigues originals de la casa que es troben en un estat precari i tot el conjunt en general es troba en un estat regular.
Inexistent
Ref. Cadastral: 0021014 00DG2E 0001 FW
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 010A00029
Arqueociència S.C. SL (Raquel Valdenebro)

Conjunt arquitectònic format per la casa de cal Riera i alguns coberts de diferents èpoques. El conjunt de la casa es un edifici de planta rectangular edificat sobre un terrenys en desnivell que fa que a l'entrada principal s'accedeixi pel primer pis a peu pla. La casa és de planta rectangular amb coberta a dues aigües de teula. És formada per la planta baixa on es troben els cellers i les corts, pis principal habilitat com a vivenda i golfes. La casa ha estat edificada en diferents etapes, afegint trams en direcció a migdia fins a derivar en una planta rectangular. La part més antiga de la casa és el tram nord construït en pedra i que devia ser aixecat al segle XVII. Li segueix un nou tram adossat a migdia de l'anterior amb parament de tovots i pedra arrebossats amb calç construït en un moment indeterminat; i finalment un últim tram adossat a l'anterior en direcció a migdia construït en tovots i arrebossat per la banda de la façana de migdia. La llinda d'un finestral d'aquesta façana indica la data de 1736. A aquesta façana i a la banda de ponent ,salvant el desnivell, se li va afegir un altre cos on la llinda d'una finestra indica la data de 1793. Aquest cos va continuar a mode de galeria coberta al llarg de la façana, a l'alçada del primer pis. A principis del segle XX es va afegir un pati tancat adossat a la banda de migdia on es van construir corts i estances per animals. També es va obrir als baixos de la casa per la mateixa façana de migdia una entrada directa a peu pla als cellers i baixos en forma d'arcada lleugerament apuntada i feta amb pedres irregulars. L'entrada principal al mas és oberta al tram del mig de la façana de llevant i manca de finestres. Tota la façana és precedida per un porxo de terra batuda i pedra que s'aguanta sobre quatre pilars quadrats i que al 1925 va ser tapat amb totxana. La casa conserva una tina antiga ubicada a l'interior de la cantonada NE del porxo. El conjunt del mas es complerta amb una pallissa antiga construïda al cantó NE de la casa, arrebossada recentment, i uns coberts moderns aixecats a llevant de la casa.

La casa no conserva cap mena de documentació ni fotografies antigues. Encara que es tractés d'un mas petit tenia algunes barraques de vinya i algunes tines dins de la seva propietat que van ser ensorrades a mitjans del segle XX

L'origen del mas l'hauríem de remuntar probablement al segle XVIII, ja que no surt esmentat en cap cens i document anterior a aquest segle; a més a més es tracta d'un mas i una propietat petita desmembrada segurament d'algun mas proper més gran en aquest període. La família Riera guarda memòria de la seva estança a la casa almenys des de mitjans del segle XIX, i possiblement es tracti dels propietaris originals. Es tracta d'una propietat petita conreada directament sense masovers ni parcers, encara que en ple període d'expansió de la vinya van comptar amb dos rabassaires.

Arxiu Parroquial de Sant Joan de Vilatorrada. Llibre de censos y cosas a est tenor (187?-1716). AA.DD.(1984) Recopilació de la història del municipi de Sant Joan de Vilatorrada. Sant Joan de Vilatorrada. COMAS I CLOSAS F.(1988) Sant Joan de Vilatorrada. Història del Bages. Vol II. Ed. Parcir. Manresa. Pàgs.379-402.