L’ofici de carboner
Matadepera

  Vallès Occidental
  Matadepera
  950

  Coordenades:

  41.65094
  2.0133
  417838
  4611492
  Número de fitxa
  08120 - 354
  Patrimoni immaterial
  Tipologia
  Tècnica artesanal
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Ofici perdut que ha deixat empremta material en el municipi.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Obert
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  L’ofici de carboner a Matadepera està perfectament documentat com a una activitat pre-industrial de la mateixa manera que l’obtenció de calç, maons i teules, llenya o glans, pega o ginebre. Està relacionada directament amb el treball i l’explotació del bosc, i per tant, amb una clara intervenció de l’home sobre el paisatge.

  Es tracta d’una activitat tradicional que a hores d’ara ha totalment desaparegut ja no al municipi, sinó a tot el massís de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac. D’aquesta, ens resta la memòria oral i l’enorme quantitat de places carboneres, súties i restes de barraques de carboner disperses en diferents indrets del massís. A la part urbanitzada del municipi, aquests elements han desaparegut majoritàriament, i la zona on encara se’n poden veure restes és al sud de la Torre de l’Àngel.

  Després d’una intensa explotació, el bosc torna a recuperar-se i les restes d’aquella vida arrelada al medi natural només es detecten a través de les traces que han deixat en el paisatge.

  A la zona de Sant Llorenç del Munt el carboneig sembla que no fou una activitat econòmica bàsica, sinó que era complementària a d’altres activitats. L’obtenció de carbó i sobretot de carbonet fou present fins ben entrat la dècada dels anys seixanta. I tot i que moltes famílies se’l feien ells mateixos, tradicionalment, suposava una font d’ingressos gens menyspreable. Aquest fet s’observa en la gran quantitat de súties, que no pas carboneres localitzades durant la realització del Mapa de Patrimoni. El carbonet, permetia millorar la situació econòmica de moltes llars. I en aquest cas, si la família no n’era la propietària,  podien comprar una partida de terra o el propietari els la cedia per tal de que a canvi de carbonet i potser alguns rals li mantinguessin el bosc net. Carbonejar en zones de difícil accés era una manera d’aprofitar la llenya sense que pesés; i és que la llenya, un cop carbonada, pesa molt poc, i per tant, és molt més fàcil extreure-la i transportar-la en sacs amb rucs que no pas arrossegar-la estellada. Per altra banda, deixar roures o rouredes a proximitat de les cases i dels masos era un fet lògic, perquè permetia recollir els aglans pel bestiar.

  Carbonar era ben bé una feina poc valorada; normalment els carbones eren gent d’origen humil, es desplaçaven amb la família, fet que explica que malgrat la duresa de la feina, els fills aprenguessin l’ofici des de ben joves, al costat del pare. Les dones també hi participaven, passant el carbonet pel sedàs i posant-lo en sacs, per anar-lo a vendre. Però tots ells, tenien una cosa en comú: eren uns experts coneixedors del medi i vivien en llibertat.

  Aquest fet comportava que els carboners passessin llargues temporades al bosc, entre els mesos d’octubre i fins a març, coincidint amb la finalització de la verema i la feina del camp. En el cas de Sant Llorenç del Munt podien aprofitar abrics, coves i balmes que muraven amb pedra i branques, o bé es construïen unes barraques molt característiques amb la mateixa matèria primera de les piles carboneres: branques, terra i pedra. D’aquesta manera aconseguien aïllar-se de la pluja i el fred mentre vivien a muntanya.

  La construcció d’una barraca de carboner seguia sempre el mateix procediment: Dos grans troncs o bigues recolzats entre ells formaven un triangle vertical. Aquest espai es tapiaria amb un mur de pedra seca o troncs deixant-ne la part superior oberta que serviria de fumeral.

  A la creu d’aquests puntals s’hi recolzava una biga que marcava la llargada de l’estructura. Si es reposava al damunt del terra la barraca quedava més baixa, mentre que s’hi aixecaven un muret de pedra o aprofitaven una roca l’habitacle donaria més alçada i més comoditat als carboners que havien de passar-hi una bona temporada. Un cop l’esquelet era a punt, es procedia a col·locar el costellam, és a dir, la brancada que ben encaixada amb restes vegetals com ginesta, o plantes de fulla llarga i terra aïllaria del fred i la pluja. Es deixava una obertura per porta. Normalment tenien un espai limitat per a cuinar i un altre per dormir. Aquestes construccions, encara que es tornessin a refer, eren llocs habitats durant generacions, igual que les places carboneres.

  La jornada d’un carboner d’ofici o un pagès que complementava el seu jornal, començava a l’albada, i un cop encesa, ja no es podia deixar fins a obtenir el carbó. En canvi, si es tractava d’obtenir carbonet, amb un parell de dies ja n’hi havia prou. Si els carboners tenien la dona amb ells, era ella qui un cop a la setmana podia baixar al poble per avituallar-se de pa, gra sec, patates, i poca cosa més. De vegades, si pel camí hi havia algun mas podien aconseguir algun ou o una col. Però normalment, la dieta era força precària. La dieta es podia acompanyar d’alguna bèstia que haguessin caçat i del que recollien i recol·lectaven al bosc (herbes remeieres, bolets, fruits boscans...).

  A partir dels anys cinquanta l’aparició de l’electricitat i el gas comportà la desaparició del carboneig, tot i que en alguns indrets de Sant Llorenç del Munt, encara es va continuar fent carbonet en bidons fins encara a principis dels anys setanta del segle XX.

  Restes localitzades a varis indrets de Sant Llorenç del Munt, sobretot a la zona de Can Pèlacs (x416439/y4610695), El Bofí, La Torre de l’Àngel (x416651/y4608882) i en el sector entre la Canal del Bosc, Canal del Pi Tort, Turó de les Rovires, Les Guineures (x419620/y4610795) i zona nord de les Castellasses de Can Torres, entre el Torrent del Sot de Matalonga i la Canal Gran i la Canal Fonda (x417838 / y4611492) (419521/y4610376); (419479/y4610370); (x419418/y4610228); (x419391/y4610211), els Òbits . En alguns indrets més propers a les cases, com pels volts de Can Pèlacs i Can Bufí, s’han localitzat restes de bidons de ferro oxidats, emprats per a la fabricació de carbonet, que en quedar en dessús, s’abandonaven in situ.

  Miquel Ballbé i Boada (1988) detalla varis topònims relacionats amb la fabricació del carbó elaborat en base al cadastre de 1768: boscos de Can Bofill, Can Garrigosa, Peçá Panadella, Peça P. Barata, Peça Coma de Mussó, Can Marcet, Peça les Oliveres, Pou del Vinyet, Camp del Camí Ral, Pla del Campet, Can Vinyés, Can Torras, Peça Riera Seca, Les Feixes, Can Torrella de Baix, Can Farrés de Baix, Mas Sellers, Les Solelles, Les Obagues, La Barata, Can Pèlachs, Can Robert, Peça Gabí, Peça Can Bernat, Peça Can Marcet, Can Solà del Pla, Camps del Vinyet, Pla del Costa, Camp del Camí Ral, Can Gorina, Can Solà del Racó, Can Pobla, La Mola, Els Obaguets, Can Roure, Oliva Vell, Can Farrés de Dalt, Les Alberedes, Les Vinasses.

  El procés de carbonar en una partida s’iniciava quan els arbres tenien la mida, o  bé, quan el bosc començava a ésser massa brut, o quan mancaven diners al propietari; els motius podien ser diversos. Fins i tot de vegades els efectes d’una glaçada o un temporal.

  Una carbonera és un amuntegament fet a base d’empilar varies capes de llenya verda (alzina, roure, arboç o bruc, om i faig). El carbó amb més poder calorífic era el d’alzina, i sobretot el situat a les obagues.

  Els arbres no eren tallats de soca arrel, sinó que es feia de manera a no malmetre’ls perquè poguessin rebrotar. Després de seleccionar els arbres més grossos, es tallaven amb la destral catalana (la xica i la grossa) i amb el xerrac a dues mans. La llenya es triava, separant els buscalls, que eren troncs d’entre quinze a vint centímetres de diàmetre per uns quatre pams de llargada, de les branques més primes. Si la llenya en canvi era massa gruixuda, s’estellaven amb la massa i tascons.

  Normalment es feien en un indret on confluïen els vessants de varis turons, de camins, facilitant així el transport de la llenya i alhora aprofitant les acumulacions de gruix de sòl. La terra de la superfície es podia retirar amb facilitat formant un cercle que es convertiria en la plaça carbonera, i s’apilonava als costats del que hauria de ser la pila. Finalment aquesta superfície es netejava de rocs i pedres i es compactava.

  Després s’apilaven els troncs tallats de mida mitjana (bitlles) en la disposició escaient i s’anaven cobrint de branques i terra (procés anomenat embalall). Un cop la pila era a punt, s’encenia i la llema es cremava de forma incompleta fins a reduir a una quarta o cinquena part el seu pes inicial, esdevenint carbó. Un bon carboner podia transformar una tona de llenya entre una i dues càrregues de carbó, que es traduïa entre els 180 i els 240 quilos.

  Un cop encesa la pila, calia “bitllar” la pila cada tres o quatre hores, és a dir, calia alimentar-la. El carboner mostrava el seu coneixement i domini del foc, obrint ulls, de dalt cap a baixa, i amb un bastó molt llarguerut el dirigia cap a on ho creia convenient.

  Aquesta feina podia durar de vuit a quinze dies depenent de les dimensions que tenia. A més a més, calia tenir molta cura guaitant que no s’hi formessin cambres d’aire ja que llavors es corria el risc de que el foc convertís el carbó en cendra, comportant un greu perill per als carboners que s’enfilaven damunt de la pila (ja que el buit creat per les cendres podria provocar un enfonsament). Un cop el fumera ben clar i sortia per tots els ulls de la carbonera,  el carbó era fet, es deixava reposa fins l’endemà. El carbó s’anava extraient per capes horitzontals i amb el rascle de fusta triangular, s’estenia bé pel terra i s’hi abocava la terra amb la pala per tal d’apagar-lo totalment. Després es passava el rasclet i ja es podien omplir els sacs que un cop plens es tapaven amb branquetes de boix i es tancaven. Es pesaven amb la romana i ja estaven a punt perquè el negociant se’ls emportés.

  BALLBÉ i BOADA, Miquel (1988). Matadepera. Pagesos i menestrals. Monografies Vallesanes, 9. Editorial Ègara.

  SOLA i MAS, Jordi (2003). La muntanya oblidada. Economia tradicional, desenvolupament rural i patrimoni etnològic al Montsec. Temes d’Etnologia de Catalunya, 7. Barcelona. Centre de Promoció  de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.