Llinda de finestra del carrer Gran núm. 40 Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes . C/Gran núm. 40 (08506 Calldetenes)
Al final del carrer gran, a tocar amb el terme municipal de Vic.

Coordenades:

41.92561
2.28174
440446
4641766
08037-131
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
1788
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. cad.: 004A09031
Raquel Valdenebro Manrique

Llinda que corona la finestra situada al primer pis de l'edifici del carrer Gran núm.40, dins del nucli urbà de Calldetenes. Es tracta d'una llinda monolítica de pedra sorrenca de Folgueroles, que duu gravada al mig la següent inscripció: "1788, Casadarris", que es correspondria amb la data d'acabament del primer pis de la vivenda, amb el nom del propietari. Aquesta llinda recau sobre un seguit de carreus de diferents mides ben escairats que reforcen l'obertura de la finestra, i que actualment romanen a la vista per sobre de l'arrebossat del parament de color rosa. Aquesta finestra s'emmarca al primer pis d'una casa entre mitgeres, la façana de la qual s'alinea amb la resta de façanes que configuren el carrer Gran de Calldetenes. Es tracta d'una casa de planta baixa, primer i segon pis, aixecada en mur de mamposteria irregular, arrebossada i pintada en color rosa, on sobresurten els carreus i llindes del portal i les finestres del primer i segon pis i la planta baixa.

L'establiment de població a Calldetenes va començar a la segona meitat del segle XVI. El 1609 el nucli de cases de Calldetenes ja devia estar consolidat. Estructuralment, el nucli antic és format per la confluència dels antics camins que anaven de Vic a França per Sant Julià de Vilatorta (carrer Gran), i per la branca que d'allà sortia i anava a Sant Tomàs de Riudeperes. Entre ambdós camins va sorgir una plaça, la Plaça Vella, i el conjunt es va acabar completant amb un seguit de carrers annexes més petits. Si bé el carrer Gran es trobava ja plenament consolidat al segle XVII, bona part de les seves edificacions pertanyen al segle XVIII, especialment les corresponents als extrems del carrer, la qual cosa indica el seu creixement durant aquest període. Cal pensar que la data gravada al portal principal de la casa, 1786, podria tractar-se de la data fundacional de la casa. La data de 1788, i el nom del propietari " Casadarris" de la finestra es tractaria de la data d'aixecament del primer pis, i que la casa hauria tingut un procés constructiu de quatre o cinc anys. Sembla que inicialment ja comptà amb un primer i segon pis.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.