L'Esperança Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 50 metres de la carretera BV-4601, punt quilomètric 1'000

  Coordenades:

  41.93991
  2.24382
  437316
  4643381
  08100-113
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  XVII-XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Fàcil
  Social
  Pública
  Ajuntament de Gurb. Mas Esperança. 08503. Gurb.
  Jordi Compte

  L'Esperança es troba situada uns metres a l'est de la carretera BV-4601, al sud de can Bussanya i uns metres al nord del rec de l'Esperança, que en aquesta part marca el·límit del terme municipal.
  Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per dos volum adossats de planta baixa i primer pis, amb una part que sobresurt a mode de torre en el volum est que compta amb un nivell més. Està bastit amb murs de maçoneria de pedra i tàpia arrebossats, amb cantonades vistes de carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al nord conté a nivell de planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat amb pedra motllurada, una finestra emmarcades amb pedra treballada i decoració de guardapols d'arc conopial a la llinda i una finestra petita d'arc de mig punt emmarcada amb un monòlit de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres geminades d'arc trilobulat, en ambdós casos amb una columneta interior decorada amb motius vegetals al capitell. A l'esquerra hi ha el volum adossat a l'est, amb les obertures emmarcades amb pedra treballada. En la part central el volum forma una torre i en una cantonada d'aquesta hi ha recolzada una figura animal esculpida.
  La façana oest conté quatre finestres, dues a cada nivell, emmarcades amb pedra treballada i decoració de guardapols d'arc conopial a la llinda.
  La façana sud conté les restes de l'antic convent de l'Esperança adossades a la part esquerra. Pròpiament a la façana hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda amb motiu floral a l'interior. A la dreta hi ha el volum adossat a l'est, amb les obertures emmarcades amb pedra treballada.
  La façana est es troba dominada pel volum adossat a l'est, amb diverses obertures emmarcades amb pedra treballada.
  Al nord del mas hi ha un pati de notables dimensions delimitat per diversos edificis i amb tres accessos: un a l'oest flanquejat amb pilars d'obra vista, un a l'est emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i un al nord. Al centre del pati, o plaça, hi ha una glorieta circular de dos nivells bastida amb pilars de pedra treballada.
  A l'est del pati hi ha un conjunt d'edificis bastits amb murs d'obra vista i obertures d'arc rebaixat, algun dels quals de dimensions notables.
  Al nord del pati hi ha dues estructures adossades, una de les quals, al nord, és l'antic femer. Està bastit amb murs de maçoneria de pedra, cantonades i obertures emmarcades amb pedra treballada i teulada de quatre vessants amb una part que sobresurt al centre donant llum a l'interior. L'altra estructura, adossada al sud del femer, està bastida amb murs d'obra vista i presenta una planta basilical amb teulada de doble vessant que forma dos nivells diferenciats.
  A l'oest del pati hi ha una estructura de grans dimensions, l'antiga pallissa, allargada i coronada amb teulada de doble vessant, on actualment hi ha diverses dependències municipals. En la seva construcció destaquen grans pilars de pedra treballada i una part que sobresurt a mode de torre a l'extrem nord amb galeries a l'extrem superior.

  El mas Esperança es troba documentat en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Andreu de Gurb dels anys 1656, 1661 i 1738. La seva aparició com a mas va lligada amb la decadència l'antic convent de l'Esperança, bastit entre els segles XV i XVI. L'edificació actual va ser completament reformada durant la segona meitat de la dècada dels anys 20 del segle XX, anys en que es van construir la major part de les estructures i edificis que hi ha al voltant, en el marc de la construcció d'una estació agropecuària. Des de l'any 1939 fins l'actualitat l'edifici és seu de l'Ajuntament de Gurb.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  RAMISA VERDAGUER, Maties (2006). "Història de l'Esperança". dins revista Festa Major de Gurb. 2006.