Les Queredes Aiguafreda

Vallès Oriental
Aiguafreda de Dalt
S'hi accedeix des de la font Fresca, seguint un sender en direcció nord.

Coordenades:

41.78793
2.25837
438376
4626497
08014-69
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Es ttroba en estat ruïnós.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08014A002000050000BY
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Les Queredes és una masia construïda vers el segle XIX. Es troba en estat ruïnós, tot i que les restes conservades permeten identificar-ne la volumetria original. És de planta rectangular i s'estructurava en dues crugies. Conserva els murs perimetrals a l'alçada del primer pis. A la part posterior s'observen obertures a mode d'espitlleres. El parament dels murs és de pedra irregular lligada amb morter, de majors dimensions a les cantonades. Davant de la façana posterior hi ha un petit refugi excavat sota una gran roca. A la façana nord es conserven dos contraforts tot i que la paret que sostenien s'ha enfonsat cap a l'interior de l'edifici.
Dos camins conduien a la casa, un des de la Font de Fresca i un altre que arrenca en un trencall del camí d'Aiguafreda de Dalt a Can Brull. Tots dos conserven restes d'empedrat.

En l'amirallament de l'any 1851 hi consta que la casa de "las Caredas" pertanyia a Feliu Farell i estava assenyalada amb el número 12. En el mateix padró de l'any 1929 el propietari de la casa era Mariano Balmes de Vic. Segons testimonis gràfics de principi del segle XX, la casa tenia la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composava segons dos eixos d'obertures.

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. (2008).Inventari del Patrimoni Construït del Montseny. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona.