La Bisbal Aiguafreda

Vallès Oriental
Camí d'Avencó
Després del pont de la Bisbal, pel primer camí a l'esquerra

Coordenades:

41.78194
2.28076
440231
4625816
08014-68
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Els murs de xaloc i gregal presenten deficiències estructurals i estan parcialment coberts d'heura.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08014A004000080000BJ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La Bisbal és una masia construïda vers el segle XIX. Es troba en estat ruïnós, tot i que s'ha habilitat de forma precària com a vivenda temporal. Conserva els murs perimetrals de certa alçada, que apunten a que constava de planta baixa i pis. S'ha cobert amb teulada d'uralita i s'ha adaptat com a habitatge amb un pati interior frontal. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter, parcialment revestits en alguns trams, i carreus a les cantonades. Davant de la façana de tramuntana hi ha el pou antic.

La Bisbal és una casa que va construir-se per complir les funcions de masoveria del mas Serra de l'Arca. En el Llibre de Recanació de l'any 1850 hi consten entre les possessions del mas Serra de l'Arca la casa de "la Bisbal" i "Can Serra".

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. (2008).Inventari del Patrimoni Construït del Montseny. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona.