Les Collades Lluçà

Osona
Sector nord del terme municipal
A 3550 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 6'800

Coordenades:

42.10663
2.09107
424850
4662015
08109-11
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
Una part de la teulada es troba aterrada i la resta en mal estat.
Inexistent
Sí, IPA. 22900
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A005000020000BQ
Jordi Compte i Marta Homs

Les Collades està situada en un coll, als peus de la pista forestal que comunica Alpens amb Santa Eulàlia de Puig-oriol, també camí ramader, i uns metres al sud-est del Perotet.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb un volum adossat a l'est i una petita pallissa ubicada uns metres al nord-est. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i parts de tàpia arrebossats, tot i que en algunes parts s'ha escrostonat. Les cantonades estan delimitades amb carreus treballats i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra bisellada i llinda de fusta, un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i un contrafort adossat a l'extrem dret. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una amb ampit de pedra i l'altra amb ampit de pedra motllurada amb una decoració a mode d'escacat a la part inferior. A l'extrem dret de la façana hi ha adossat un volum, amb una porta d'arc rebaixat emmarcada amb obra vista i brancals de pedra treballada a la planta baixa i una gran obertura a nivell de primer pis, on el parament és d'obra vista.
La façana est es troba dominada pel volum adossat en aquesta part. A nivell de planta baixa no hi ha obertures i al primer pis, on el parament és d'obra vista, hi ha una finestra.
La façana nord conté una finestra petita emmarcada amb maó a la planta baixa i dues finestres al primer pis amb ampit de pedra, una emmarcada amb pedra treballada i l'altra amb monòlits de pedra treballada. A la part esquerra el volum adossat forma un queixal i conté una finestra a cada nivell, la de la planta baixa emmarcada amb pedra treballada.
La façana oest conté únicament una petita obertura entre carreus a nivell de planta baixa.
Uns metres al nord-est de la masia hi ha una pallissa bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i teulada d'una vessant. Està formada per dos nivells i ubicada sobre un important desnivell de manera que per la banda nord s'accedeix directament al nivell superior, a través d'un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. A la façana sud conté un portal emmarcat amb pedra treballada en el nivell inferior i una eixida al nivell superior emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta. Les façanes est i oest de la pallissa no contenen obertures.

Les Collades es troba documentada en el cadastre de cases de Lluçà del 31 d'agost de 1716 amb el nom de Colladas de baix.

Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.
Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Lluçà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el juliol de 2008.