Casanova de Lluçà Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 20 metres de la carretera BV-4341, punt quilomètric 14'700

Coordenades:

42.04849
2.03457
420106
4655611
08109-10
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Sí, IPA. 22899
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A018000070000BS
Jordi Compte i Marta Homs

La Casanova de Lluçà està situada en una carena al sud de Santa Maria de Lluçà i al nord de cal Fuster, pocs metres a l'oest de la carretera BV-4341.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums adossats, un bastit en època moderna i l'altre a principis del segle XX. El volum original està bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, consta de planta baixa, primer pis i golfes i està coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud mostra els dos volums que formen la masia amb un tercer volum adossat al davant tapant una part del volum original. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1698 inscrita a la llinda dins un motiu geomètric parcialment erosionat i una finestra emmarcada amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals balconera, i a les golfes, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada.
La façana est conté a nivell de planta baixa tres finestres, una emmarcada amb pedra treballada i dues amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes dues finestres emmarcades amb pedra bisellada de nova obertura. A l'extrem dret de la façana hi ha adossada una petita estructura amb una obertura d'arc rebaixat emmarcat amb maó.
La façana nord conté una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una finestra reformada emmarcada amb pedra treballada a nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals reformada, i a les golfes, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb maó.
La façana oest es troba dominada completament pel volum adossat, de dimensions lleugerament superiors al volum original.

La Casanova de Lluçà es troba documentada el 1621 amb el nom de Casa Nova del Cabildo. També apareix documentada en el cadastre de cases de Lluçà del 31 d'agost de 1716 amb el nom de Casa Nova del Capítol. En el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1866 ja apareix amb el nom actual de Casanova de Lluçà.

BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.
Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Lluçà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el juliol de 2008.