Casanova de Lluçà
Lluçà

  Osona
  Sector central del terme municipal
  Emplaçament
  A 20 metres de la carretera BV-4341, punt quilomètric 14'700

  Coordenades:

  42.04849
  2.03457
  420106
  4655611
  Número de fitxa
  08109 - 10
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA. 22899
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad: 08108A018000070000BS
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La Casanova de Lluçà està situada en una carena al sud de Santa Maria de Lluçà i al nord de cal Fuster, pocs metres a l'oest de la carretera BV-4341. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums adossats, un bastit en època moderna i l'altre a principis del segle XX. El volum original està bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, consta de planta baixa, primer pis i golfes i està coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. La façana principal, orientada al sud mostra els dos volums que formen la masia amb un tercer volum adossat al davant tapant una part del volum original. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1698 inscrita a la llinda dins un motiu geomètric parcialment erosionat i una finestra emmarcada amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals balconera, i a les golfes, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada. La façana est conté a nivell de planta baixa tres finestres, una emmarcada amb pedra treballada i dues amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes dues finestres emmarcades amb pedra bisellada de nova obertura. A l'extrem dret de la façana hi ha adossada una petita estructura amb una obertura d'arc rebaixat emmarcat amb maó. La façana nord conté una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una finestra reformada emmarcada amb pedra treballada a nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals reformada, i a les golfes, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb maó. La façana oest es troba dominada completament pel volum adossat, de dimensions lleugerament superiors al volum original.

  Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals (Pla Especial Urbanístic 2014).

  La Casanova de Lluçà es troba documentada el 1621 amb el nom de Casa Nova del Cabildo. També apareix documentada en el cadastre de cases de Lluçà del 31 d'agost de 1716 amb el nom de Casa Nova del Capítol. En el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1866 ja apareix amb el nom actual de Casanova de Lluçà.

  AJUNTAMENT DE LLUÇÀ (2014) Catàleg de masies i cases rurals susceptibles  de recuperació o preservació. Pla Especial Urbanístic (text refós). Lluçà: Ajuntament de Lluçà.

  BACH, Mn. A. (2003) Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.

  Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.

  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2008) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Lluçà).