Les Cases Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector oest del terme municipal
A 200 metres per pista forestal de la carretera BV-4406, punt quilomètric 11'000.

Coordenades:

41.99488
1.95784
413683
4649733
08255-102
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 009A00023
Jordi Compte i Marta Homs

Les Cases està situada en un punt elevat al nord de la riera de Merlès i de la carretera BV-4406 i a l'oest de Colomeres.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal dedicat a l'habitatge de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures al voltant. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant les diverses ampliacions. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'oest, té un pati tancat al davant, delimitat per estructures agropecuàries i amb l'accés principal orientat al nord i format per brancals de pedra treballada amb guarda-rodes a l'extrem inferior i coronat amb un arc rebaixat de maó. Pròpiament a la façana hi ha, a nivell de planta baixa, una porta emmarcada amb brancals de pedra bisellada i coronada amb d'arc rebaixat de maó, una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una finestra petita emmarcada amb maó. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada amb la inscripció mig esborrada a la llinda "Jaume Casas 1659", a més d'una finestra petita emmarcada amb maó i una altra finestra emmarcada amb pedra bisellada. A les golfes hi ha dues finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i l'altre amb monòlits de pedra treballada i ampit motllurat.
La façana nord té adossada una estructura d'obra de dos nivells que forma un porxo a nivell de primer pis. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i al primer pis, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals s'ha reconvertit en porta. A les golfes hi ha tres finestres, una emmarcada amb pedra bisellada, una altra amb pedra treballada i una reformada.
La façana est, on hi ha una cantonada integrada que denota una ampliació, presenta una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una finestra reformada a la planta baixa, un balcó emmarcat amb pedra motllurada i dues finestres, una emmarcada amb pedra bisellada i l'altra treballada, al primer pis, i dues finestres a les golfes, una emmarcada amb pedra treballada, llinda de fusta i ampit motllurat, i una altra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
La façana sud presenta a nivell de planta baixa una porta d'arc de mig punt emmarcada amb pedra treballada, una finestra emmarcada amb pedra treballada i dues obertures reformades. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i la data de 1813 inscrita a la llinda, i dos balcons emmarcats amb pedra motllurada, el de l'esquerra dels quals amb la data de 1862, junt amb una creu i diversos motius geomètrics inscrits a la llinda. A les golfes el parament és d'obra vista, amb un pilar central de pedra. Actualment hi ha dues petites portes en aquesta part d'obra vista, encara que originalment tot el nivell de golfes quedava obert.
A més de les estructures adossades a l'oest de l'edifici hi ha una pallissa de grans dimensions uns metres al nord de la masia, sobre una gran roca.