Les Canals Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector est del terme municipal
A 2600 metres per pista forestal de la carretera BV-4401, punt quilomètric 17'000.

Coordenades:

41.99738
1.99532
416791
4649973
08255-61
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 011A00008
Jordi Compte i Marta Homs

Les Canals està situada en una zona de camps prop de la carena que separa la vall de Merlès de l'altiplà on es troba Prats de Lluçanès.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta rectangular i diverses estructures adossades al nord. El volum principal, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, està format per planta baixa, primer pis i golfes sota teulada. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'oest, té tres obertures per planta i una cantonada integrada al mur que denota una ampliació. A la planta baixa hi ha dues finestres reformades i un portal emmarcat amb pedra treballada a la llinda del qual es llegeix la data de 1770 amb una creu intercalada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra, una reformada i una altra emmarcada amb maó.
La façana sud té una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa, al primer pis una finestra que combina la pedra treballada i el maó en l'emmarcat i un balcó emmarcat amb maó. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb maó.
La façana oest, on s'observa una cantonada integrada denotant una ampliació, presenta a la planta baixa un portal que combina la pedra treballada i el maó en l'emmarcat, i tres finestres al primer pis, dues de les quals emmarcades amb maó.
La façana nord té únicament dues obertures, una finestra emmarcada amb maó al primer pis i una altra també emmarcada amb maó a les golfes. També en aquesta façana hi ha adossades lateralment dues estructures agropecuàries, la més propera a l'edifici bastida amb murs de maçoneria de pedra i la més allunyada combinant la pedra i el maó.

Actualment aquesta masia també es coneix com a Canals del Riambau, per a evitar la confusió amb les Canals dels Llucs, situada a l'extrem oposat de terme municipal.

Segons documentació conservada a la masia del Riambau, la masia de les Canals fou construïda l'any 1770.