L'Auladell
Montseny

  Vallès Oriental
  Montseny d'Amunt
  Emplaçament
  Camí de l'Auladell

  Coordenades:

  41.78032
  2.37928
  448417
  4625572
  Número de fitxa
  08137 - 2
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  001904200DG42F0001YR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  L'Auladell és una masia d'origen medieval que va consolidar-se al segle XVI. S'hi van fer reformes posteriors, la darrera al segle XIX. S'hi ha fet una intervenció recent a la coberta i interiors i s'ha arrebossat amb ciment.

  És un edifici de planta rectangular que està construït aprofitant el desnivell natural del terreny. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc de mig punt adovellat, a l'entorn del qual hi ha dos finestrals d'arc deprimit convex, dos amb llinda de pedra carejada i la resta ceràmics. També té un rellotge de sol afegit modernament. A la part de migdia, en una cota inferior, hi ha els corrals i les corts. A les façanes laterals i posterior les obertures són d'arc pla arrebossat, moltes d'elles de factura moderna,excepte una lateral d'arc deprimit convex. El tractament exterior dels murs, com s'ha dit, és arrebossat amb pòrtand.

  Al fogatge de l'any 1515 hi consta Sebastià Auladell. Es creu que el seu nom provindria d'Aula Dei i que prové que en èpoques reculades hauria estat una escola.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.