L'Arca de Noé Sant Julià de Vilatorta

Osona
Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 18.
589

Coordenades:

41.92385
2.32213
443793
4641544
08220-54
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XIX
1806
Bo
Legal
POUM (DOGC 5817 de 14/02/2011).
Fàcil
Social
Pública
Servei Català de la Salut
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos. La coberta, amb gran inclinació, és a dues vessants, amb teula àrab, i el carener perpendicular a la façana.
Les façanes són de totxo lligat amb ciment, arrebossades i pintades de color groguenc.
La portalada d'entrada és d'arc de mig punt, amb la porta de ferro forjat i vidre.
Les obertures es disposen regularment a la façana principal: a banda i banda de la portalada, hi ha finestres rectangulars; al primer pis, hi ha tres finestres també rectangulars, amb baranes de forja; i al pis superior, hi ha tres finestres de forma pentagonal, la central de major mida que les laterals.

Actualment és el dispensari mèdic del poble.

H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2010). Catàleg de béns d'interès històric arquitectònic i paisatgístic. POUM. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta.