L'Alzina surera
Cabrils

  Maresme
  Carrers dels Melis, 7
  Emplaçament
  NE del poble a la urb. Can Tolrà, per sobre del camí de Cabrera, davant la finca núm. 28.

  Coordenades:

  41.53236
  2.37829
  448136
  4598043
  Número de fitxa
  08030 - 12
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Segle
  IIaC-VdC
  Estat de conservació
  Dolent
  Destruït
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si (CC.AA) Núm. 11
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 32903DF4978S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Zona afectada per la construcció de xalets de la urbanització Can Tolrà. En les obres d'un dels xalets aparegueren restes d'una construcció d'època romana, amb parets, paviments i ceràmica composta de tegula, àmfores i ceràmica comuna.
  Els materials mobles recuperats presenten una forquilla cronològica que va des de les ceràmiques de vernís negre (campaniana A tardana i produccions calenes) fins les sigil·lates sudgàl·liques, passant per les terrisses ibèriques, l'àmfora (ibèrica, Dressel 1 itàlica, Pascual 1 i Dressel 2-4), les ceràmiques comunes romanes o altres elements de menor importància, com ara ossos, malacologia i un fragment de sílex.

  Jaciment descobert durant les prospeccions efectuades per la Carta Arqueològica l'any 1987. Segons altres fonts el descobrí l'any 1984 Jordi Bagà. Membres del Museu de Cabrils descobriren una excavació clandestina que posava al descobert un paviment i una paret romans. L'any 1987 es lliurà un informe al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Cap a finals de 1987 començà la construcció d'un xalet que arrasà les restes, sense que hi hagués cap mena d'intervenció arqueològica. L'arqueòleg territorial de l'antic Servei d'Arqueologia hi realitzà una inspecció el dia 22 de febrer de 1988.

  BURJACHS, Francesc i DEFAUS, Josep M. (1987). Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya. Cabrils (El Maresme). Barcelona. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Inèdit.
  RUESTES i BITRIÀ, Carme (2002). El poblament antic a la Laietània litoral (del Besòs a la Riera de Caldes): l'aplicació d'un GIS (Sistema d'Informació Geogràfica) a l'estudi de la seva evolució i les seves relacions espacials. Tesi doctoral dirigida pel Dr. Josep Guitart i Duran. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Inèdita.