La Vall
L'Esquirol

  Osona
  L'Esquirol
  Emplaçament
  Pel camí que surt a mà esquerra just després del pk 14 de la carretera C-153.
  603 m

  Coordenades:

  42.03684
  2.35011
  446209
  4654071
  Número de fitxa
  08254-172
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2007, M90. Bé d'interès local.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.: 22741.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08254A010000290000KD
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, que consta de planta i dos pisos. La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia. Està adossada parcialment al desnivell natural del terreny.
  Presenta un cos de porxos adossat a la façana principal del sector est.
  El portal, situat al centre de la façana, és d'arc de mig punt adovellat, amb dovella central datada amb l'any "1780".
  Les obertures són de distribució simètrica, emmarcades amb pedra de gres treballada. Hi ha tres finestres a la planta baixa; al primer pis, una doble balconada amb el pany de paret entre els dos portals de pedra picada i les llindes esculturades, i als laterals dos balcons iguals; al segon pis, cinc finestres quadrades amb ampit motllurat. Al cos de porxos, hi ha una arcada d'accés a les corts, sobre la que s'assenten els dos pilars de totxo centrals. A l'escaire del mur del segon pis hi ha un carreu datat amb l'any "1670".
  A la façana oest, s'obren tres finestres a la planta, quatre al primer pis i una sota el carener. La façana est presenta un portal al primer pis.
  Les mides aproximades de l'edifici són 19 m de llargada per 12 m d'amplada. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç, arrebossats.

  Les referències documentals més antigues de la casa són del segle XIV, quan es cita com la "Vall de Llà".
  La casa va ser cremada l'any 1653, durant la Guerra del Francès i reconstruïda, poc després pel seu propietari, en Joan de la Guàrdia, segons consta al seu Diari. Va ser novament reconstruïda l'any 1780.
  L'any 1972 les façanes van ser arrebossades amb morter de calç; anteriorment, era de
  tàpia vista, tenia ràfecs de ceràmica acolorida i tres curioses finestres octogonals sota teulada.
  Consta en el "Nomenclator de la Provincia de Barcelona. Partido Judicial de Vich" de l'any 1860, com a casa de pagès i amb el nom de la Serra.

  FENOY, E.; PANADÈS,J. (2007). Catàleg de béns d'interès arquitectònic, natural i cultural a protegir. POUM. L'Esquirol: Ajuntament de L'Esquirol.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (L'Esquirol).
  PARÉS i GANYET, Q. (1976) La Despoblació rural i les masies del Collsacabra: seguit de divisió de la comarca en zones relació de cases de pagès i altres dades. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 216.
  PLADEVALL, A.; COLL, F.X.; SERRA, A. (2002) Història de la parròquia i poble de Santa Maria de Corcó. L'Esquirol: Parròquia de Santa Maria de Corcó, p.199.