Capella de Vilaporta
L'Esquirol

  Osona
  Vilaporta (l'Esquirol)
  Emplaçament
  A pocs metres sl sud-oest de la masia.
  677 m

  Coordenades:

  42.04883
  2.3451
  445804
  4655405
  Número de fitxa
  08254-171
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2007, E16. Bé d'interès local.
  Accés
  Fàcil
  Religiós
  Titularitat
  Privada
  08254A010000330000KX
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Capella que forma part del mas Vilaporta. És d'una nau, de planta rectangular.
  La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Presenta un element decoratiu de ferro amb una creu.
  El portal és rectangular, de pedra treballada.
  Els murs són de pedra lligada amb morter de calç arrebossats.

  Fotografia procedent del Catàleg de béns del POUM de l'Esquirol, perquè durant la visita a la zona, el camí d'accés a la masia era tancat.

  La història de la capella està relacionada amb el mas Vilaporta.

  FENOY, E.; PANADÈS,J. (2007). Catàleg de béns d'interès arquitectònic, natural i cultural a protegir. POUM. L'Esquirol: Ajuntament de L'Esquirol.