La Vall Artés

Bages
La Vall - Riera de Malrubí
Camí de La Ruca fins trobar una indicació a mà esquerra.

Coordenades:

41.79772
1.98005
415263
4627820
08010-51
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Bo
Legal
Normes subsidiàries, article 143 (20.03.2006)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 010A00279
Jordi Montlló Bolart

Masia de planta rectangular amb la coberta de teules àrabs a dues aigües amb ràfec i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. Amb un cos annex d'obra vista a l'esquerra.
La porta principal és de llinda recta de pedra, igual que els muntants i el llindar. Les obertures de la planta pis són irregulars i a les golfes hi ha una obertura en forma d'ull de bou el·líptic, sense tancament.
Els escaires de la façana posterior estan fets de pedra treballada, i les finestres d'aquesta façana també tenen els muntants, ampits i llindes de pedra escairada.

Hi ha una referència de reforma de l'any 1805.