La Torrota dels Moros Castellcir

Moianès
Als camps de la Torrassa, a l'est de la riera de Castellcir, al nord de Ca l'Antoja
A l'oest dels camps de la poua, entre el turó de Vilacís i el Castell de la Popa
685.1

Coordenades:

41.76974
2.1655
430640
4624548
08055-57
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Romànic
XI
Dolent
Parcialment ensulsida
Legal
BCIN- 636-MH Monument històric
Si, IPA 716
Fàcil
Sense ús
Privada
08054A003000660000JJ
Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

Restes d'una estructura de planta circular feta amb blocs de pedra sense devastar lligats amb argamassa de força consistència. Es troba parcialment ensulsida i se'n conserva, visible, nomes una part de l'estructura, la que està en millor estat és la paret nord, que deu conservar una alçada superior als 4 m. L'abundant presencia d'enderroc a la zona i les característiques de les parets visibles fan pensar que podria tenir un diàmetre d'entre 8 i 9 metres, amb murs amb gruixos superiors als 2m.
En algun punt és visible opus spicatum en el parament, el que suggereix que la construcció també va patir diverses reformes,. L'abundant presencia d'enderroc i la seva extensió podria suggerir també l'existència de mes estructures al seu entorn.

També coneguda com la Torrassa dels Moros

Segons la documentació, els anys 923 i 1020 es parla del castell de Tenis, com a centre del terme o jurisdicció que mes tard tindria el castell de Castellcir. Des del 1014 en endavant, aquest nom desapareix i ja es parla de Castellcirvio i Castrocivi.
Per la seva ubicació, amb contacte visual tant amb el castell de la Popa, com amb el possible castell del Tenes, podria tenir funció de contacte visual entre aquetes edificacions.

ANGLADA I BAYÉS, Manuel; BOLÒS I MASCLANS, Jordi; PLADEVALL I FONT, Antoni. "La Torrassa dels Moros". A Catalunya romànica. XVIII. El Vallès Occidental. El Vallès Oriental. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1991.