La Teuleria/Casa Teulera de Ràfols Avinyonet del Penedès

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Km. 25 BV-2411,

Coordenades:

41.35571
1.79691
399363
4578944
08013-100
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Dolent
La teulada ha estat reparada recentment ja que es trobava molt malmesa
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 023A00006
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Edifici exempt fet al costat de la carretera, a la que dona la façana principal. Te planta rectangular i coberta de teula àrab disposada a dues vessants. El paredat és de maçoneria irregular amb morter de calç. Els buits (finestres) son plans i de proporcions reduïdes, deixat el de la porta d'accés principal, que es troba coronat mitjançant arc escarser pintat en blau. Les finestres de la façana principal, orientada a sud, presenten al primer pis ampits de pedra treballada. La coberta és a dues vessants i està resolta mitjançant peces de teula àrab. Presenta ràfec imbricat. Les cantonades estan fetes de carreuat vist.

Apareix esmentat en un document emès "per aplegar lo Salari del Senyor Governador per lo añ de 1825", dintre la tercera classe, al costat d'"altra casa taulera de Ràfols" (LISTA, 1825). Per informació oral es coneix la existència d'un antic forn d'obra a prop de la casa. Una altra dada d'interès es la utilització de desfet de forn de teula formant part de la construcció del mur que protegeix un hort de propietat –com també ho es la casa de la Teulera- de Can Ràfols dels Caus, que es troba a l'altre costat de la carretera, per la qual cosa no resulta estranya la possibilitat de l'existència d'un forn d'obra a les immediacions que donés nom a aquest indret.

LISTA (1825) Lista per aplegar lo salario del Senyor governador per lo Añ de 1825 (Arxiu particular Can Fontanals)