La Teuleria/Casa Teulera de Ràfols
Avinyonet del Penedès

  Alt Penedès
  08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
  Emplaçament
  Km. 25 BV-2411,

  Coordenades:

  41.35571
  1.79691
  399363
  4578944
  Número de fitxa
  08013-100
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Estat de conservació
  Dolent
  La teulada ha estat reparada recentment ja que es trobava molt malmesa
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 023A00006
  Autor de la fitxa
  J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

  Edifici exempt fet al costat de la carretera, a la que dona la façana principal. Te planta rectangular i coberta de teula àrab disposada a dues vessants. El paredat és de maçoneria irregular amb morter de calç. Els buits (finestres) son plans i de proporcions reduïdes, deixat el de la porta d'accés principal, que es troba coronat mitjançant arc escarser pintat en blau. Les finestres de la façana principal, orientada a sud, presenten al primer pis ampits de pedra treballada. La coberta és a dues vessants i està resolta mitjançant peces de teula àrab. Presenta ràfec imbricat. Les cantonades estan fetes de carreuat vist.

  Apareix esmentat en un document emès "per aplegar lo Salari del Senyor Governador per lo añ de 1825", dintre la tercera classe, al costat d'"altra casa taulera de Ràfols" (LISTA, 1825). Per informació oral es coneix la existència d'un antic forn d'obra a prop de la casa. Una altra dada d'interès es la utilització de desfet de forn de teula formant part de la construcció del mur que protegeix un hort de propietat –com també ho es la casa de la Teulera- de Can Ràfols dels Caus, que es troba a l'altre costat de la carretera, per la qual cosa no resulta estranya la possibilitat de l'existència d'un forn d'obra a les immediacions que donés nom a aquest indret.

  LISTA (1825) Lista per aplegar lo salario del Senyor governador per lo Añ de 1825 (Arxiu particular Can Fontanals)