La Sínia del Perera Font-rubí

Alt Penedès
Seguint uns 50 m el camí que s'obre a l'alçada del Km 16,575 de la Ctra. BP-2126
257

Coordenades:

41.4144
1.68919
390451
4585590
08085-101
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Les estructures resten totalment abandonades i no estan completes.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A01000008
Miquel Gea i Bullich

Conjunt format per una sínia, un safareig i una caseta o barraca. La sínia es correspon amb la tipologia més extesa al municipi, amb tots els elements del sistema d'extracció de ferro mentre que, la sínia pròpiament i el pou d'on extreu l'aigua, estan construits amb maó. Les característiques d'aquest tipus de sínies fan que els hi atorguem una cronologia d'entre l'últim quart del segle XIX i el primer del segle XX. A l'ìnterior del pou de la sínia hi ha gravada la data de 1970 i les inicials "J.T." que identifiquem com a data de l'última restauració i les inicials del propietari.
Al costat SO de la sínia hi ha un safareig, actualment poc visible per la gran quantitat de plantes que hi creixen. Sembla que aquest safareig havia d'ésser utilitzat pels veïns del carrer de Cal Muntanyès.

Al sistema d'extració, de ferro, li manquen molts elements.