La Serradora Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector central del terme municipal
A 450 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 11'750.

Coordenades:

41.98921
1.96748
414474
4649094
08255-138
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX
Dolent
Algunes parts es conserven en bon estat, altres han estat derruïdes i altres reutilitzades per a usos ramaders.
Inexistent
Sí, IPIC. 14.1.5.122
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 009A00060
Jordi Compte i Marta Homs

La Serradora es troba situada al sud-oest del nucli urbà de Santa Maria de Merlès, al costat de la riera de Merlès. Es tracta d'un antic complex fabril format per diverses estructures que es troben en diferent estat de conservació:

- Fàbrica, actualment és utilitzada com a granja de porcs, és una edifici rectangular d'uns 13 x 36 metres, d'una sola planta, construït amb maçoneria de pedra amb teulada de doble vessant i amb grans finestrals (vuit per costat) d'arc rebaixat emmarcats amb maó. A la part frontal s'hi obrien dos accessos de la mateixa tipologia, actualment tapiats.

- Canal, encara conservat en alguns trams provenia d'una resclosa situada a la riera de Merlès, prop de cal Ferrer, uns 600 metres al nord-est de la fàbrica. Tenia una profunditat de 2 metres i una amplada de 1'13 metres, i proveïa d'aigua la fàbrica per la producció d'electricitat.

- Caseta de les comportes, es troba situada al capdavall del canal. És un petit edifici construït amb maó i teulada de doble vessant; regulava l'entrada d'aigua a la fàbrica per la producció d'electricitat.

- Caseta de la dinamo es troba adossada a la façana oest de l'edifici de la fàbrica. Era el lloc on es produïa electricitat per la Fàbrica. Està formada per dues estructures: una amb teulada de doble vessant i una estructura més baixa amb teulada d'una vessant amb una obertura rectangular a la part baixa on en sortia l'aigua que desguassava a la riera de Merlès.

- Xemeneia, situada davant la façana sud de la Fàbrica, és de planta quadrada d'uns 2'40 x 2'40 metres amb estructura troncopiramidal d'uns 15 metres d'alçada i està construïda amb maó.

- Magatzem, situat al sud de la xemeneia, consta de 6 pilars d'obra d'uns 4'5 metres d'alçada, alguns d'ells coberts amb vegetació, i sense teulada.

- Caseta Fecsa (E.T FECSA E.M. 8296), situada davant del magatzem era de planta quadrada de 6 x 6 metres.

- Xemeneia, situada a 50 metres a l'est de la primera xemeneia, és de planta quadrada d'uns 1'18 x 1'18 metres amb estructura troncopiramidal d'uns 9'20 metres d'alçada i està construïda amb maó.

- Magatzem, es trobava situat a uns 90 metres al sud-est de la Fàbrica, adossat a la vivenda de cal Paleta. Actualment es conserven els pilars sense coberta.

- Cal Paleta, la Torre, ca la Ramona i el Garatge, era la zona d'habitatge. Els edificis estan construïts amb maçoneria de pedra i les portes, finestres i algunes cantonades estan emmarcats amb maó.

La tercera imatge ha estat extreta de l'Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Santa Maria de Merlès.

La Serradora, tal com el seu nom indica, havia estat una indústria vinculada a la transformació i tractament de la fusta dels arbres. Gent gran del municipi explica que feien baixar troncs des del pont de Vilalta a cops de riu fins a la Serradora, on s'aprofitaven els troncs de diferent forma: n'extreien la resina, l'escorça, la fusta. Va funcionar fins a la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil s'hi instal·là una petita fàbrica tèxtil amb 3 o 4 telers grossos. En ella s'hi havia produït tela de cànem. Al cap d'uns anys la fàbrica tèxtil va tancar.

MESTRE, Pere (1998). Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Santa Maria de Merlès. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.