La Serra/ Masia de la Serra Vella
Sant Cugat Sesgarrigues

  Alt Penedès
  A uns 200 metres en direcció nordest des del nucli del poble.
  Emplaçament
  El carrer de les Creus que neix a la plaça de l'església porta directament a la Masia.

  Coordenades:

  41.36668
  1.75704
  396046
  4580209
  Número de fitxa
  08206-12
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Gòtic
  Modern
  Renaixement
  Segle
  XVI
  Estat de conservació
  Bo
  Tot i que l'estructura tant interior com exterior es troben en bon estat general, s'aprecien signes evidents de degradació en alguns punts concrets. Es van fer obres de manteniment pels nous propietaris, ara fa dos anys.
  Protecció
  Legal
  BCIL segons POUM 28/12/2006. Pla especial i catàleg de Masies 2006
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, 2809
  Accés
  Restringit
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00003
  Autor de la fitxa
  Tríade scp

  Masia de teulada de doble vessant, planta rectangular amb planta baixa i pis. Té diversos cossos de serveis annexes aixecats en èpoques diferents. Destaca a la façana principal, al damunt d'un portal de dovelles grans, un gran finestral amb la llinda esculturada d'estil gòtic renaixentista. De l'interior cal esmentar arcades de punt rodó, dues d'ogiva i diverses espitlleres. Cal destacar també les instal·lacions dedicades a celler, avui en desús, que manté totes les estructures bàsiques i típiques per a la realització de vi: tolva de recepció, cargol d'Arquímedes, premsa continua, cups, etc.

  Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998.
  El propietari actual va ser un dels promotors de la Col·lecció de Sant Cugat (fitxa 66). A casa seva té algunes màquines agrícoles que per la seva mida no caben a l'edifici de la Cooperativa del pa, on està la Col·lecció. També té eines i màquines relacionades amb les feines agrícoles i les del celler, ja que ell mateix ha treballat les terres del voltant de la Serra al llarg de la seva vida. És destacable el conjunt de piques, abeuradors, capitells, portals, dovelles, etc. de procedència diferent que té al pati de la casa. Hem volgut destacar algunes peces per il·lustrar aquesta riquesa pel que fa a aquest tipus d'elements patrimonials (veure fitxes relacionades).
  L'edifici està precatalogat a les NSP de Sant Cugat.

  Mn. Antoni Margarit, un estudiós dels orígens històrics del poble ha relacionat el topònim de la hisenda de la Serra amb els seus primers propietaris que es remuntarien al segle X. De fet, la Serra es tractada pels estudiosos locals, com un patrimoni amb innegables arrels històriques, el qual consideren com a fonamental en el mateix origen de la població de Sant Cugat Sesgarrigues. Hi ha una hipòtesi de Mn. Antoni Margarit que defensa que aquesta la Masia de la Serra s'asseu damunt una construcció romana de la Via Augusta. Segons el mateix estudiós, la Serra Vella també hauria estat una torre en època medieval. Seria una de les quatre torres "comparatas" de les que parlen els textes medievals.

  SOLÉ i BORDES, Joan; MIRET i VIA, Antoni. La Serra, història d'una hisenda de Sant Cugat Sesgarrigues. Societat Coral el Raïm. Sant Cugat Sesgarrigues 1998
  ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan: Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1986