La Serra Perafita

Osona
Sector est del terme municipal
A 950 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 14'100.

Coordenades:

42.05545
2.13236
428206
4656297
08160-37
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
Sí, IPA. 23.324
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00002
Jordi Compte i Marta Homs

La Serra està situada en un punt elevat a l'extrem nord-est del terme municipal, prop del límit amb el terme municipal de Sant Boi de Lluçanès i al sud-oest de Coll Triador,
Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes fruit de diverses ampliacions. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra arrebossats, amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-oest conté a nivell de planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat, un finestral emmarcat amb pedra treballada, un portal d'arc de mig punt emmarcat amb pedra bisellada i dos finestrals d'arc de mig punt amb l'emmarcament arrebossat. Al primer pis hi ha tres balcons emmarcats amb pedra bisellada, el de l'esquerra amb la data de 1806 i el central amb la de 1777, ambdues inscrites amb una creu intercalada. També al primer pis hi ha una galeria formada per tres obertures d'arc de mig punt i un carreu integrat al mur entre els balcons on hi ha inscrit "R.M.S. RENOVAT 1951". A nivell de golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, dues petites obertures geminades d'arc rebaixat i tres òculs apaïsats, ubicats sobre les tres obertures de la galeria del primer pis.
La façana nord-oest conté tres finestres petites emmarcades amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i una tercera emmarcada amb pedra motllurada i amb una inscripció erosionada a la llinda on s'intueix el cognom Serra a més de la representació en relleu d'una serra de mà al primer pis, i quatre finestres a les golfes, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i una altra amb monòlits de pedra bisellada.
La façana nord-est conté diverses estructures adossades, una de les quals amb un carreu integrat on hi ha la data de 1853, formant una terrassa a nivell de primer pis. Al primer pis hi ha quatre obertures, tres de les quals donen accés a la terrassa: una està emmarcada amb pedra bisellada i dues amb pedra treballada. A les golfes hi ha quatre finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, dues de les quals amb l'emmarcament arrebossat.
La façana sud-est conté un cos adossat al davant modernament, formant una eixida a nivell de primer pis, i un volum adossat a la dreta on hi ha un carreu amb la inscripció "J.M.G. 1936". Pròpiament a la façana només s'observa una obertura que dóna accés a l'eixida del primer pis.
Completen el conjunt de la masia diverses estructures ubicades al voltant, a un costat la pallissa i al contrari diverses estructures d'usos agropecuaris com antigues corts i coberts.

A l'interior de la masia es conserven dues llindes amb inscripció, una amb el monograma IHS i l'altra amb la data de 1736.

La Serra es troba documentada en el fogatge de 1553 formant part de la parròquia i terme de Sant Boi. Modernament va passar a dependre de la família Canal de Gombrèn que la compraren per a fer-hi pastures i van ampliar la masia.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Perafita. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1990.