La Sala Sant Julià de Cerdanyola

Berguedà
La Sala, nucli urbà
Es troba al final del carrer de l'Hostal

Coordenades:

42.22271
1.8916
408525
4675099
08903-259
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Bo
Inexistent
Restringit
Residencial
Privada
8653806DG0785S
María del Agua Cortés Elía. OPC

La Sala és una casa que al llarg del temps s'ha reformat i ampliat. De planta baixa, dos pisos i golfes sota teulada a doble vessant amb carener perpendicular a la façana principal que s'obre a ponent. Una tanca envolta el perímetre de la casa. Al costat hi ha la pallissa, de planta baixa i pis, amb una façana oberta on s'acumulava la palla i l'herba pels animals. La casa conserva una porta adovellada de pedra que és un dels elements visibles més antics.

Aquesta casa la trobem documentada el 1722, quan el poble passà del domini de Sant Llorenç als hospitalers, ja que en els seus censos hi consten 12 masos durant algun temps, entre ells la Sala. No es conserva més informació d'aquesta casa, tot i que el topònim fa referència a una casa que seria important dins el terme.

DD.AA. (1998) Sant Julià de Cerdanyola. Municipi de sempre. Municipi recuperat. Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.