La Sagrera Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Barri de la Sagrera
A la cruïlla entre el carrer de la Plana i el carrer Pessebre.
08156-73
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
IIIaC-V dC
Dolent
Tot i que és probabe que es destruís, el seu estat és desconegut.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.08. APA.
Sí, CC.AA.: 3172.
Fàcil
Sense ús
Privada
0540809DG3004S0001UT
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Es tracta de troballes de material arqueològic en superfície, l'any 1970, per R. Subirana en una zona que ha estat difícil de localitzar exactament. Són materials romans: "lloses", maons, fragments de molí de basalt, fragments de vidre, ceràmica campaniana i fragments de ferro.
Tot i que l'autor de les troballes apunta la possibilitat de l'existència d'un forn, no s'ha pogut comprovar.
El jaciment es troba en una zona urbana totalment consolidada i, per tant, sembla lògic que es trobi pràcticament destruït o en molt mal estat.

El material arqueològic procedent d'aquest jaciment es troba al Museu d'Història de Sabadell (núm. 2025).
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
SUBIRANA, R. (1979) Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge. Sabadell: s.n, p. 310.