Barriada de la Sagrera, urbanització can Jan Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Urbanització Can Jan
A la urbanització, a uns 300 metres de l'església.
08156-49
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
X-XV
Dolent
Tot i que és probabe que es destruís, el seu estat és desconegut.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.07. APA.
Sí, CC.AA.: 3159.
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Es tracta de diversos fragments de ceràmica medieval recollits durant les obres de construcció de cases de la urbanització de la barriada de la Sagrera, entre els anys 1963-1964.
El jaciment es troba en una zona urbana totalment consolidada, amb les parcel·les edificades, pel que és probable que es trobi pràcticament destruït o en molt mal estat de conservació.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2014) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA i VILA, Ll. (1985) El meu poble Palau-Solità i Plegamans. Barcelona: Planeta, cop.