La Roca Avinyó

  Bages
  Sta. Eugènia de Relat
  La Roca

  Coordenades:

  41.90502
  1.9961
  416735
  4639718
  08012-513
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVI
  1590
  Regular
  Hi ha parts de la casa força deixades
  Legal
  BCIL: 561, DOGC (08-11-1989)
  si, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 021A00003
  Marc Cucurella Pinilla

  Conjunt de tres edificis. El volum principal és una masia de planta baixa, pis i golfes amb una superfície aproximada de 722 m2. Està documentada des del segle XIII. La coberta és de dues vessants que fan el desguàs a la façana principal i posterior. L'acabat exterior és de pedra vista amb restes d'arremolinat i la porta és amb llinda de pedra amb la inscripció "Jose Roca 1857". Les obertures són emmarcades amb pedra carejada i amb rajoles ceràmiques. S'hi observen intervencions de diferents èpoques, ampliació del volum original en la part de la façana principal i també ampliació vertical amb el canvi de coberta. A l'interior hi ha el celler excavat a la roca, amb el sostre amb volta i mantenen la premsa de vi. Hi ha adossat un volum en la part posterior, que forma part integral de la masia. A més té un cobert, una pallissa i era. Se situa en un entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc. Hi ha dues llindes més ja que a l'interior de la segona porta, passada la premsa, hi trobem a la llinda "??? Francesch Roca/ 1675" i a dins del menjador hi ha una porta on trobem a la llinda "??P 1590".

  Podem observar en la fotografia 2 com la casa originària era la més baixa situada al nivell frontal de les imatges. Després es féu la part meridional d'aquesta i finalment la occidental.

  En el fogatge de 1553 apareix el mas de La Roca, proper al del Vinyers. Aquest mas, doncs, existiria ja al segle XVI. L'edifici actual, tot i diverses reformes accelerades al llarg del segle XX, és encara l'originari del segle XVI, encara que s'ha anat ampliant amb les diverses necessitats agrícoles que han anat apareixent.

  - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (08-11-1989), núm. 1216, Generalitat de Catalunya, Barcelona
  - IGLESIAS; Josep (1979). El Fogatge de 1553. Fundació Vives i Casajuana, Barcelona.
  - ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed.
  - TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.