La Pujada Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  A 500 metres per camí rural de la carretera C-154, punt quilomètric 5'000.

  Coordenades:

  41.93533
  2.18697
  432598
  4642916
  08100-36
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Restringit
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 001802900DG34C
  Jordi Compte

  La Pujada es troba situada uns 100 metres al nord de la carretera C-25, en un pla elevat en la vall de la riera de Sant Bartomeu, als peus de la vessant sud de l'altiplà on es troba l'església de Sant Julià Sassorba i a l'est de l'Hostal Nou.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes fruit de diverses ampliacions, amb cossos adossats a les façanes sud i oest, i diverses estructures ubicades al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, conté un cos adossat a la meitat esquerra que arriba fins al nivell de primer pis i té un nivell de soterrani a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. Aquest cos forma a nivell de soterrani dues voltes de canó bastides amb lloses a plec de llibre i una porta d'arc rebaixat emmarcada amb pedra treballada. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i al primer pis una eixida formada per tres obertures d'arc rebaixat amb pedres motllurades sobresortint a l'extrem superior dels brancals a mode de capitell. A la meitat dreta i a nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc rebaixat adovellat, amb la data de 1782 inscrita en un carreu dels brancals amb una creu intercalada, i una finestra emmarcada amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i la inscripció "DE L'ANY 1782 MAS PUJADA RENOVAT" gravada a la llinda amb una creu intercalada. A nivell de golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a cada extrem i una eixida al centre formada per quatre obertures d'arc rebaixat.
  La façana est té la base del mur bastida amb blocs de pedra de notables dimensions. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una finestra apaïsada emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit de pedra motllurada, una de les quals tapiada. A nivell de golfes hi ha una finestra petita emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
  La façana nord conté quatre finestres emmarcades amb pedra treballada a nivell de planta baixa, tot i que el nivell queda quasi soterrat a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. A nivell de primer pis hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada i quatre finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada. A les golfes hi ha quatre finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, una de les quals amb els brancals reformats amb maó. A la dreta hi ha el cos adossat a l'oest, amb una estructura adossada d'obra vista que correspon a l'antiga comuna.
  La façana oest es troba dominada per un cos adossat. A nivell de planta baixa hi ha tres grans obertures d'arc de mig punt emmarcades amb pedra treballada que actualment es troben tapiades deixant una finestra emmarcada amb maó enmig. Al primer pis hi ha tres finestres i un balcó emmarcats amb pedra treballada. El balcó es troba flanquejat a escassos centímetres per dues de les finestres, de manera que comparteixen carreus treballats en els brancals.
  Uns metres al sud de la masia hi ha diverses estructures adossades que delimiten un pati davant la façana principal de la masia. Aquestes estructures estan bastides amb murs de maçoneria de pedra, reformades amb parts d'obra vista i coronades amb teulada de doble vessant. Una d'aquestes estructures és l'antic femer, amb accés des de la masia pel nord i també accés pel sud, a l'exterior del recinte tancat que envolta la masia. A l'oest de la masia hi ha un hort delimitat en part amb murs de maçoneria de pedra i uns metres al nord-est, en un pla lleugerament elevat, hi ha la pallissa.

  La Pujada es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Julià Sassorba. També apareix documentada en el fogatge de 1497.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.