La Peça Sant Salvador de Guardiola

Bages
Parròquia de Salelles
Des de Salelles, camí en direcció nord uns 1.000 m i després trencall direcció nord-oest.
305

Coordenades:

41.71045
1.78659
399053
4618340
08098-265
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 060)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A001000090000ER
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de petites dimensions que ha conservat molt bé la tipologia i el volum originari. Es tracta d'una construcció senzilla emplaçada a dalt d'un petit promontori. L'habitatge és de planta quadrada, amb coberta a dues aigües, i té un cos amb terrassa adossat al costat nord i una altra terrassa, totalment moderna, al costat sud. Disposa de planta baixa més un pis i golfes. La porta d'accés principal, molt senzilla, es troba a la façana sud-oest. Els murs són de pedra i conserven l'arrebossat tradicional. Les obertures són petites i algunes conserven les llindes i brancals de pedra. Al costat de ponent té una cobert antic de pedra, amb coberta a una vessant. La casa és envoltada per un jardí davanter i per camps de conreu.

Per la seva tipologia, podria ser una construcció del final del segle XVIII o començament del XIX. El nom de la casa fa referència a una peça de terra que, antigament, sembla que pertanyia a la Rectoria de Salelles i formava part de la partida anomenada les Guitardes. A principis de segle XX aquestes terres foren comprades pels parcers que les treballaven. Més recentment, la propietat havia pertangut a cal Víctor.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 060).