Cal Víctor Sant Salvador de Guardiola

Bages
Parròquia de Salelles
Des de Salelles, camí en direcció sud, uns 100 m.
291

Coordenades:

41.70069
1.78449
398863
4617259
08098-264
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 090).
Fàcil
Residencial
Privada
000407900CG91F0001FK
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions força grans que ha conservat la tipologia i el volum originaris. L'habitatge és de planta quadrada amb coberta a dues aigües, i disposa de planta baixa més dos pisos. La façana principal, encarada a migdia, presenta un original i ampli porxo amb galeria superior distribuïda en dos nivells. Aquesta galeria es sosté amb pilars de secció quadrada i està acabada amb una terrassa al capdamunt. A sota hi trobem el portal principal de la casa, emmarcat amb maons. La resta d'obertures es distribueixen força regularment per aquesta i la resta de façanes. Els murs són de pedra i, actualment, es troben arrebossats a les parts altes i a pedra vista a les parts baixes. Pel costat de ponent i migdia té un seguit de coberts que adopten una planta en forma de L, tancant parcialment un pati davanter. Antigament eren corts però modernament s'han habilitat com a habitatge. A l'interior, la casa tenia el celler a la planta baixa, on hi desembocaven les tines, que estan situades a la part posterior, actualment tapades.

Informació oral facilitada per Isabel Sánchez, Josep Fargas Codina i Rosa Fargas Codina.

Aquesta casa fou construïda tal vegada al segle XVIII o començament del XIX en terres de cal Tatjé. El fundador va ser Víctor Font, i d'aquí ve el sobrenom amb què és coneguda. La muller de Víctor Font era precisament filla de call Tatjé. Els seus descendents, la família Font Moncunill, continuen habitant-la actualment. Isidre Font Perramon era el pare de l'actual propietari. Fins a la dècada de 1970 es va fer l'elaboració del vi a les tines pròpies. En alguns anys s'havia arribat a les 300 cargues.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 090).