Cal Lluís Sant Salvador de Guardiola

Bages
Parròquia de Salelles
Des de Salelles, camí en direcció nord, uns 120 m.
292

Coordenades:

41.70323
1.78544
398946
4617540
08098-263
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
1927
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 045)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A002000290000EU
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions mitjanes que ha conservat la tipologia i els volums originaris. El conjunt és format pel cos residencial més diversos coberts que formen un clos tancat. L'habitatge és de planta rectangular, amb coberta a dues aigües, i disposa de planta baixa més un pis i golfes. Es tracta d'una construcció austera, sense elements d'especial interès. La façana principal, encarada a migdia, es distribueix mitjançant tres obertures a cada planta disposades regularment, en el primer pis amb un ampli balcó de construcció més recent, sostingut per dues columnes que fan de porxo. Sota el porxo hi ha el portal principal de la casa. En la resta de façanes les obertures tenen una disposició més irregular. Actualment els murs són arrebossats i pintats. A la part posterior es conserven sis tines. A l'altra banda, al costat sud, la casa té adossats diversos coberts antics, amb base de pedra i sobrealçats amb maó. A la dècada de 1960 es construí una granja al costat de llevant.

Inscripció a la façana de llevant: "LL C. Any 1927"
Informació oral facilitada per Josep Fargas Codina i Rosa Fargas Codina.

Antigament les terres on s'ubica aquesta casa eren conegudes amb el nom de les Guitardes, pertanyien a la Rectoria de Salelles i eren administrades per la cas de cal Tatjé. Posteriorment la finca s'unificà i quedà en mans del mas Suanya. El fundador d'aquesta casa fou Lluís Codina Arnau, avi de l'actual propietari. Era el germà petit de la família de cal Sastre, de Salelles. L'any 1922 es va assabentar que el propietari del mas Suanya estava poc interessat en aquestes terres i les volia vendre. El comprador de la finca de les Guitardes era Josep Balaguer Martí, del mas Suanya, ja en terme de Manresa. Altres parts de la finca les van comprar els amos del mas Calvet i de l'Enric de la Serra. L'any 1922 Lluís Codina es posà en contacte immediatament amb l'apoderat de la venda, que era Joan Farreras Permanyer (de la masia de les Farreres). Després d'unes llargues i complexes negociacions, Lluís Codina com a representant dels pagesos de Salelles, va aconseguir arribar a un acord col·lectiu mitjançant el qual els parcers que treballven les diferents parcel·les van poder accedir a la propietat. En els anys posteriors molts d'ells van construir-hi petites casetes que actualment formen part del veïnat dispers de Salelles (FARGAS, 2012: 163-170). L'any 1926 Lluís Codina va construir una tina en aquest indret i l'any següent aixecà la casa. Les tines van funcionar poc temps a ple rendiment, ja que el mateix 1926 es fundava la Cooperativa de Salelles i des d'aleshores l'elaboració del vi es va portar a fer en aquest celler. La filla i pubilla de Lluís Codina fou Teresa Codina Comellas, que es casà amb Joaquim Fargas Font.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 045).