La Noguera Castellterçol

Moianès
Ctra. C-59, km 27.
680 m

Coordenades:

41.73857
2.13261
427871
4621114
08064-9
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28686.
Fàcil
Residencial
Privada
001405400DG22B0001HY / 001405400DG22B0002JU
Virgínia Cepero González

La Noguera és un mas format per una antiga torre de defensa amb un cos afegit al seu costat, construït al segle XVI, i diverses edificacions annexes de cronologia posterior, segles XVII i XVIII.
L'antiga masia consta de planta baixa i pis i està coberta a dues aigües. La torre és de planta quadrada i consta de tres pisos; està coberta a quatre aigües, amb un voladís de maó.
La façana principal presenta un portal d'arc de mig punt adovellat, i a l'altre costat de la casa hi ha una galeria amb vidrieres, de factura posterior.
Els murs de façana són de maçoneria, de pedra lligada amb morter de calç, arrebossats.

La masia va ser construïda al segle XVI, però la seva fisonomia actual és fruit de les obres de reforma i ampliació de les que va ser objecte durant els segles XVII i XVIII.

CARRERA PUJAL, J. (1948) La vila de Castellterçol. Barcelona: Bosch.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
PLADEVALL i FONT, A. (1991) Castellterçol. Història de la vila i el seu terme. Vic: Eumo, Ajuntament de Castellterçol.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].