La Noguera
Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  Emplaçament
  A 2700 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 4'250.

  Coordenades:

  41.94539
  2.19591
  433350
  4644026
  Número de fitxa
  08100-26
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  El volum principal presenta algunes esquerdes per falta de manteniment i la vegetació cobreix bona part de la lliça i la façana nord de l'edifici.
  Protecció
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01900123
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte

  La Noguera està situada a la meitat sud de l'altiplà on també es troba el Portell, un altiplà ocupat per camps i separat de la plana de Vic i de l'altiplà de Sant Julià Sassorba per forts desnivells ocupats per bosc en la major part.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta rectangular amb els nivells de planta baixa, primer pis i golfes, un volum adossat al sud-oest i nombroses estructures ubicades al sud, sud-est i nord-est de la masia tancant un pati o lliça davant la façana principal. Els volums que corresponen a l'habitatge estan bastits amb murs de maçoneria de pedra petita amb poc morter, amb cantonades de pedra treballada. La teulada del volum principal és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'est, conté a nivell de planta baixa diverses espitlleres emmarcades amb pedra treballada i un portal de grans dimensions emmarcat amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha quatre finestres, una de les quals es troba emmarcada amb pedra bisellada i amb la data de 1703 inscrita a la llinda amb una creu intercalada. A nivell de golfes hi ha quatre finestres, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i l'anagrama d'Ave Maria i una creu inscrita a la llinda, i una antiga galeria actualment tapiada formada per quatre obertures d'arc de mig punt emmarcades amb pedres treballades a plec de llibre.
  La façana nord es troba parcialment coberta de vegetació. S'observen diverses obertures, algunes emmarcades amb pedra treballada i altres amb obra vista.
  La façana oest té una estructura irregular a causa de les diverses ampliacions del volum principal, una estructura adossada a la part nord i el volum adossat al sud. La majoria d'obertures de la façana es troben emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta.
  La façana sud es troba dominada per l'estructura adossada al sud, que consta de dos nivells, està bastida amb murs de maçoneria de pedra i coronada amb teulada de doble vessant. Al nivell inferior hi ha una gran obertura d'arc rebaixat emmarcada amb lloses a plec de llibre i queda completament oberta al nivell superior. Darrera l'estructura s'observa part del volum principal de la masia, amb una finestra gran a nivell de primer pis emmarcada amb pedra bisellada. A l'extrem oest hi ha un petit volum adossat que forma una eixida a nivell de primer pis sustentada amb pilars d'obra.
  La lliça que hi ha davant la façana principal de la masia es troba delimitada al nord i al sud per estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i a l'est per un mur de pedra. En l'estructura que tanca la lliça pel sud hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta amb un carreu integrat al mur sobre la llinda amb la data de 1880 inscrita. La lliça té dos accessos, ambdós emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta. El de majors dimensions es troba orientat a l'oest i el de menors, al sud i amb una creu molt decorada inscrita a la llinda.

  La Noguera es troba documentada des de l'any 1365 formant part de la parròquia de Sant Julià Sassorba i també en el fogatge de 1497.

  GRÀCIA I MONT, E. (1989). Estructura agrària de la plana de Vic al segle XIV. Fundació Vicens Vives i Casajuana.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.