El Portell
Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  Emplaçament
  A 3400 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 4'250.

  Coordenades:

  41.95142
  2.19528
  433304
  4644696
  Número de fitxa
  08100-25
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref.Cad: 000403700DG34C
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte

  El Portell està situada en un punt força central de l'altiplà elevat on també es troba la masia de la Noguera. Aquest altiplà, ocupat per camps, queda separat del pla de Sant Julià Sassorba, a l'oest, per la profunda vall del torrent de Sant Julià i a l'est per l'inici del rec de l'Esperança que separa l'altiplà amb el turó de la Creu de Gurb. Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per dos volums adossats de planta rectangular, un de majors dimensions amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, i un de menors dimensions adossat al nord-est del primer amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Ambdós volums compten amb els nivells de planta baixa, primer pis i golfes i estan bastits amb murs de maçoneria de pedra, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La façana principal, orientada al sud-est, mostra una distribució d'obertures simètriques. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada a cada costat i un portal d'arc de mig punt al centre, adovellat i amb la data de 1792 inscrita a la clau junt amb una creu intercalada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes tres finestres emmarcades amb pedra treballada. A la dreta hi ha el volum adossat, amb dues obertures per nivell, totes emmarcades amb pedra treballada. A la planta baixa hi ha un portal d'arc rebaixat i una finestra, al primer pis dues finestres i a les golfes dues finestres emmarcades amb monòlits. La façana sud-oest té totes les obertures reformades i es troba dominada per una estructura adossada que forma una terrassa a nivell de primer pis. La façana nord-oest conté nombroses obertures, totes emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta. A l'esquerra hi ha el volum adossat, amb una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa i diverses obertures als dos nivells restants emmarcades amb obra vista. La façana nord-est es troba dominada pel volum adossat i compta amb un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta aquest volum. Les obertures es troben emmarcades amb obra vista. Uns metres al nord-est de la masia i a una alçada superior hi ha la pallissa, bastida amb murs de maçoneria de pedra i cantonades de carreus treballats.

  El Portell es troba documentada l'any 1231 quan l'hereu del mas, Ramon de Portell era el batlle de la castlana de Gurb, Beatriu d'Olost. Rebia una setzena part del que recaptava, braçatge, en concepte de sou. També apareix documentada en el fogatge de 1497.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber. IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.