La Immaculada Concepció Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Plaça de la Beguda Alta, 11
187

Coordenades:

41.49816
1.83633
402873
4594714
08222-46
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
1817
Bo
Restaurada l'any 1997
Legal
BCIL (POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005)
Sí, IPA 36687
Fàcil
Religiós
Privada
2948205DF0924N0001RX
Jordi Montlló Bolart

Església sufragània de la Immaculada Concepció, de planta rectangular d'una sola nau amb voltes de quatre punts i arcs torals, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal. Capçalera rectangular. Campanar de cadireta i una arcada amb teuladet a dues aigües, coronant la façana, que és de gran sobrietat i senzillesa estilística, amb un únic eix de verticalitat centrat per la porta d'entrada, de llinda recta, damunt seu una obertura d'ull de bou el·líptic i el campanar. Els paraments són llisos, arrebossats i pintats en un crema. La porta està emmarcada amb pedra treballada.

El cor és accessible des de Cal Simó.

AA.VV (1986). Sant Llorenç d'Hortons; dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya; l'Alt Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS (2005). Catàleg de Béns a protegir; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç d'Hortons.