La Fonteta Martorell

Baix Llobregat
Can Bros. C. Elias, 6

Coordenades:

41.49798
1.92134
409969
4594602
08114-267
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
0046113DF1904N0001SE
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Font possiblement perduda amb els darrers moviments de terres al sector. Situada a la vora meridional de la A-2 i junt la confluència del torrent de l'Arena

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 21 BPU-01.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.