La font del Poble Castellcir

Moianès
Al centre oest del nucli urbà, al final del camí de la font
A l'est de a BV-1310, entre aquesta i el mas de El Serrat, i el carrer del Sot de les Moles.
752,2

Coordenades:

41.75967
2.1464
429041
4623445
08055-50
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Popular
XIX
1893
Bo
Legal
BCIL 11150-I, Aprovació definitiva comissió urbanisme 14/03/2013
Fàcil
Lúdic
Privada
9136001DG2293N0001QF
Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

Espai arranjat i delimitat per diversos murs de pedra, s'hi accedeix per un camí empedrat de còdols, combinat amb unes escales amb travesses de fusta i pedra. La surgència d'aigua es troba a la banda est de l'espai, on trobem un mur de pedra amb una obertura rectangular definida per maons, en la que hi ha col·locada una porta de ferro amb cadenat. Just a sobre la porta, pintada es veu la data 1893. Per l'extrem nord d'aquest mur i per sota el nivell de la porta, l'aigua surt de la paret per un tub de secció circular i es canalitza a traves d'un canaló adossat al mur perimetral nord de l'espai. Aquest canaló esta fet de pedra, va arran del nivell de circulació i porta l'aigua al safareig actualment amb desús i protegit per una barana de ferro. Tot i així encara són visibles algunes de les pedres de rentar disposades inclinades, i el desguàs o sobreeixidor per on va marxa el sobrant d'aigua. El safareig es troba a la banda oest del recinte, i és l'element que delimita l'espai en aquest punt.
El conjunt està arranjat i delimitat per una tanca de fusta que en defineix els límits i l'accés, també hi ha una taula de pícnic. Hi ha un rètol on s'especifica aigua no potable.

Era la font que donava aigua a les cases del poble antic i servia també de safareig comunitari.